Muovilajit

Muovit voidaan jakaa kestomuoveihin ja kertamuoveihin. Kestomuovit voidaan jakaa seitsemään luokkaan:

  • polyetyleenitereftalaatti (PET 01),
  • korkeatiheyksinen polyeteeni (PE-HD 02),
  • polyvinyylikloridi (PVC 03),
  • matalatiheyksinen polyeteeni (PE-LD 04),
  • polypropyleeni (PP 05),
  • polystyreeni (PS 06) ja
  • muut, muun muassa monikerroksiset polymeerit (07).

Kuusi ensimmäistä luokkaa ovat eniten käytettyjä muovilajeja ja muodostavat yhdessä noin 90 prosenttia globaalista muovintuotannosta. Viimeinen kategoria sisältää monikerroksiset polymeerit, joita ei vielä voida kierrättää tehokkaasti.

Kertamuoveilla tarkoitetaan muoveja, joita ei voida sulattaa ja muovata uudelleen niiden rakenteen vuoksi. Kertamuoveja ovat esimerkiksi komposiittimuovit, bakeliitti (PF) ja polyuretaani (PUR).

Julkaistu 20.5.2022 klo 12.57, päivitetty 20.5.2022 klo 11.11

  • Tulosta sivu