Kiertotalouden rahoitusmahdollisuudet

Ajankohtaisia rahoitushakuja:


Horisontti 2020

Horisontti 2020 haussa etsitään hankkeita, joissa kehitetään ja pilotoidaan tuotteen tai palvelun kiertotalousinnovaatioita muovi-, tekstiili- ja huonekalualalla. Hankkeiden odotetaan kokoavan asiaankuuluvat toimijat koko arvoketjusta pohtimaan kuinka kuluttajan tarpeisiin voisi vastata niin, että kiertotalousnäkökulmat otetaan huomioon. Hankkeissa tulisi tutkia, kehittää ja piltotoida systeemisiä innovaatioita, joissa otetaan huomioon arvon säilyminen tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajan. Innovaatioita odotetaan esimerkiksi liiketoimintamallien suunnitteluun, tuotteiden ja materiaalin suunnitteluun, teollisten symbioosien edistämiseen, ja tuotteen tai palvelun kokonaisvaltaisen uudelleenajatteluun.

Hakemus tehdään englanniksi ja myös hakemusmateriaalit ovat englanniksi.
Jaossa on noin 15 milj. €

Haku avautuu 12.11.2019 ja päättyy 13.2.2020 (1. Vaihe), 3.9.2020 (2. vaihe)

Lisätietoa Horisontti-rahoituksesta: Linkki 
Lisätietoa hausta: Linkki  
Lisätietoa Horisontti -ohjelmasta: Linkki


Jatkuvia rahoitushakuja:

  • ELY-keskusten rahoitusmahdollisuudet
  • Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus
  • Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus
  • Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämishankerahoitus
  • Rakennerahastot (EAKR ja ESR)
  • Maaseuturahasto (Maaseutu.fi)
  • EU-rahoitus


Linkkejä rahoittajiin ja rahoituksen myöntäjiin:

Biotalouden rahoituslähdepankki:

Menneitä rahoitushakuja:

Lisätietoja

  • Suunnittelija Inka Mäkiö Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
  • Tutkimusvastaava, Lehtori Piia Nurmi Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
  • Tutkija Hanna Eskelinen Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 1.6.2017 klo 13.53, päivitetty 7.10.2019 klo 10.21