Kiertotalouden rahoitusmahdollisuudet

Ajankohtaisia rahoitushakuja:


Hae Ruohonjuuri-apurahaa tai ehdota Ruohonjuuri-palkinnon saajaa

Ruohonjuuri-rahastosta jaetaan vuosittain yksi palkinto sekä useampia apurahoja kehitys- ja tutkimushankkeille, innovaatioille ja toimintaan, jotka edistävät energian ja raaka-aineiden viisasta käyttöä, luonnon kanssa tasapainossa olevan yhteiskunnan kehittämistä sekä maapallon luonnonvarojen oikeudenmukaista käyttöä. Vuonna 2019 palkinnon ja apurahojen teemana on hiilineutraali toiminta.

Ruohonjuuri-palkinto ja -apurahat ovat vähintään 1 000 ja enintään 5 000 euroa. Palkinnon tai apurahojen saajat voivat olla yksityisiä henkilöitä, yhteisöjä, työryhmiä tai kansalaisliikkeitä. Samaan hankkeeseen tai saajalle voi joko esittää palkintoa tai hakea apurahaa.

Hakuaika on 8.9.2019 kello 16.00 mennessä.

Lisätietoja nettisivulta: Linkki

Jatkuvia rahoitushakuja:

  • ELY-keskusten rahoitusmahdollisuudet
  • Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus
  • Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus
  • Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämishankerahoitus
  • Rakennerahastot (EAKR ja ESR)
  • Maaseuturahasto (Maaseutu.fi)
  • EU-rahoitus


Linkkejä rahoittajiin ja rahoituksen myöntäjiin:

Biotalouden rahoituslähdepankki:

Menneitä rahoitushakuja:

Lisätietoja

  • Suunnittelija Inka Mäkiö Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
  • Tutkimusvastaava, Lehtori Piia Nurmi Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
  • Tutkija Hanna Eskelinen Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 1.6.2017 klo 13.53, päivitetty 16.8.2019 klo 12.56