Vauhtia kiertotalouden rattaisiin

Uutinen 7.11.2018 klo 13.32
Katriina Alhola 285

Kiertotalouskiihdyttämö kirittää kuntien ja muiden julkisten tahojen resurssiviisaita hankintoja Suomessa. Kiertotalouden asiantuntijat tukevat useita pilottikohteita kirkkorakentamisesta ruokapalveluihin ja yhteiskäyttöautoihin.

”Kiertotalouskiihdyttämö-hankkeen toiminnan kautta saamme nopeasti tutkimustuloksia käytäntöön ja toisaalta voimme viestiä kiertotalouden mahdollisuuksista näiden esimerkkihankkeiden kautta”, erikoistutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Julkisten hankintojen arvo Suomessa on noin 30 miljardia euroa vuodessa, noin 15-20 % bruttokansantuotteesta. Hankintapäätöksillä on siten merkittävä vaikutus tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksiin.

Rakentaminen, liikenne ja ruoka resurssiviisauden polulle

Hankkeessa on mukana kuusi konkreettista rakentamisen kohdetta, jotka ovat hyvin eri vaiheissa. Suunnitteluvaiheessa uudet ratkaisut voidaan huomioida kilpailutuksesta lähtien, mutta sparraus onnistuu myös pidemmällä olevissa hankkeissa.

”Ylivieskan ekologisen kirkon suunnittelussa tulimme mukaan, kun toimijat oli jo kilpailutettu ja toimintamuodoksi valittu allianssimalli, jossa kaikki pääsuunnittelijasta sähkötyöntekijöihin sitoutuvat yhteiseen päämäärään. Yhteisessä tilaisuudessa kaikki ideoivat oivallisia kiertotalousratkaisuja asiantuntijoiden johdolla”, Alhola kertoo.

Rakentamisen lisäksi Kiertotalouskiihdyttämö keskittyy liikenteeseen ja ruokaan. Jyväskylässä liikkumiseen haetaan uusia muotoja yhteiskäyttöautojen avulla. Vaasan kiertotalouskorttelissa resurssiviisaus taas kudotaan niin rakennuksiin, liikenteeseen kuin koko alueen toimintaan.

”Ruokapalveluilla on valtava vaikutus ympäristöön esimerkiksi ruokahävikin kautta. Turun ruokapalvelujen kanssa selvitämme, mistä ruuan hiilijalanjälki ja resurssihukka ketjussa syntyvät”, Alhola sanoo.

Kestävyys osaksi kaikkia julkisia hankintoja

Kiertotalous ei ole vain materiaalien kierrättämistä. Huomio tulee suunnata myös siihen, miten vaikkapa rakentamishanke vaikuttaa kokonaisuutena ympäristöönsä tai miten tiloja käytetään tehokkaasti. Hankkijoille pyritään tuomaan Kiihdyttämö-hankkeen avulla ymmärrys kiertotalouden eri ulottuvuuksista.

”Vähähiilisyys on kunnissa jo melko hyvin hanskassa energiatehokkuuden kautta, mutta usein ajatellaan että se riittää. Myös taloudellisia hyötyjä tulee tehdä näkyvämmiksi. Mahdollisesti kalliimpi alkuinvestointi, kuten energiatehokas ratkaisu tai uusiomateriaalin käyttö voi tulla loppujen lopuksi edullisemmaksi koko elinkaaren näkökulmasta katsottuna”, Alhola toteaa.

Kiertotalouskiihdyttämö-hanke jatkuu aina vuoden 2019 elokuuhun saakka. Hanke palvelee tänä vuonna perustettua Keino-osaamiskeskusta, joka käynnistää joulukuussa vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmän. Kiertotalouskiihdyttämön hankkeet toimivat siis hyvinä pilotteina ja voivat jatkaa työtään kehittäjäryhmissä.

”Uskon, että Kiertotalouskiihdyttämö vastaa hankkijoiden tarpeisiin, koska tieto tuodaan lähelle hankkijaa, ja heidän on siten helppo peilata omia näkemyksiään asiantuntijoiden kanssa. Näin saamme yhdessä vietyä hyviä käytäntöjä eteenpäin ja samalla voimme edistää kuntien ympäristötavoitteita”, Alhola painottaa.

Kiertotalouskiihdyttämö-hanketta vetää Suomen ympäristökeskus ja rahoittaa Sitra. Hankkeessa tehdään yhteistyötä KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa.

Kiertotalouskiihdyttämö pähkinänkuoressa

Lisää aiheesta:

Lisätietoa:

Erikoistutkija Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi