Uutiset

RSS
 • Resurssiviisaat julkiset hankinnat vaativat resurssien vahvistamista 12.6.2019
  Julkisten hankintojen avulla vauhditetaan kiertotaloutta ja luodaan turvallisempia elinympäristöjä. Tilannetta on kartoitettu erilaisten kyselyiden avulla ja niiden tuloksissa toistuvat samat teemat: resurssien ja tiedon puute. Kuntien strategisilla tavoitteilla, hankintaohjeistuksilla, osaamisen kehittämisellä ja yhteistyöllä voidaan vaikuttaa siihen, missä määrin kiertotalous huomioidaan julkisissa hankinnoissa.
 • Porvoo, Vantaa ja Riihimäki julkaisivat tiekartat kiertotalouden edistämiseksi 3.6.2019
  Kiertotaloutta edistävän Circwaste-hankkeen edelläkävijäkaupungit Porvoo, Vantaa ja Riihimäki ovat julkaisseet kiertotalouden tiekartat, jotka ohjaavat kaupunkien resurssiviisautta edistävää työtä tulevina vuosina.
 • Uusia tuotteita kotimaisen puuntuotannon sivuvirroista 31.5.2019
  Circwaste-hankkeen partneri Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES etsii, mallintaa ja testaa alueen teollisuusyritysten ja kuntien kanssa sivutuotteiden ja jätteiden kestäviä hyödyntämismenetelmiä ja näihin liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Varsinais-Suomessa toimitaan ruokahävikin vähentämiseksi 31.5.2019
  Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan Suomessa syntyy ruokahävikkiä jopa 500 miljoonaa kiloa vuodessa. Rahallisesti se vastaa noin miljardia euroa. Varsinais-Suomessa ongelmaa on lähdetty taklaamaan laatimalla tiekartta ruokahävikin vähentämiseksi koko elintarvikeketjussa, aina ruoantuotannosta kuluttajan lautaselle.
 • Laitetaan hyvä kiertämään 29.5.2019
  Ensimmäiseksi Kiertopalkinnon saajaksi valittiin WeFood-hävikkiruokamyymälä, jonka toiminta on ratkaisemassa yhtä kansallisesti ja globaalisti merkittävintä tavoitetta: ruokahävikin vähentämistä. WeFood on erinomainen esimerkki toiminnasta, jolla on hyvin moniulotteisia myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia.
 • Kuntien keinot hiilineutraaliin kiertotalouteen 28.5.2019
  Suuri joukko kuntien edustajia kokoontui Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasaliin Kuntien keinot hiilineutraaliin kiertotalouteen –seminaariin 23.5.2019 vahvistamaan ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden välistä yhteyttä.
 • Matti Muovinen Wanted - muovit kiertämään Lappeenrannassa 27.5.2019
  Lappeenrannan seudun ympäristötoimi kumppaneineen halusi lisätä tietoisuutta roskaantumisen haitoista ja kiertotaloudesta sekä ehkäistä mikromuovien päätymistä ympäristöön. Ideasta syntyi tarina Matti Muovisesta ja haastekampanja roskaantumisen ehkäisemiseksi kiertotaloushengessä: Luonnossa roska – kerättynä kiertotalouden materiaali, Matti Muovinen Wanted.
 • The Circular Classroom kasvattaa kiertotalousnatiivien sukupolvea 24.5.2019
  The Circular Classroom -ohjelma kannustaa opettajia ja oppilaita mukaan kiertotalouden maailmaan suunnittelemaan positiivista muutosta. Ohjelman avulla kukin voi tahollaan tutustua muutoksentekijöihin ja ryhtyä käytännön toimiin omassa arjessa ja yhteisössään.
 • Tekstiilien kierrätyksellä merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä 21.5.2019
  Circwaste-hankkeen tekstiiliaiheisessa webinaarissa käsiteltiin tekstiilien kierrätyksen nykytilaa sekä tulevaisuuden näkymiä Suomessa. Tekstiilit ovat nousseet tarkasteluissa merkittävään rooliin ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Tekstiiliteollisuuden hiilidioksidipäästöjen arvioidaan olevan jopa suuremmat kuin laiva- tai lentoliikenteessä.
 • Ympäristömerkit kiertotalouden ja kemikaaliviisaiden hankintojen tukena 16.5.2019
  Turun ammattikorkeakoulun tuottamassa podcastissa haastatellaan Pohjoismaista tuoteryhmävastaavaa Terhi Uusitaloa Ympäristömerkintä Suomesta. Podcast antaa eväitä siihen, miten esimerkiksi Joutsenmerkin kriteerejä kehitetään ja miksi ympäristömerkkejä kannattaa käyttää hankinnoissa.
Lisää uutisia