Kiertotalouden seurantaa tehdään eri tasoilla

Kiertotalouden tuloksien todentamiseksi tarvitaan seurantaa. Kiertotalouden toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan arvioida ympäristön, talouden ja sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta. Menetelminä ovat muun muassa elinkaariarviointi sekä sosioekonomiset menetelmät. Lisäksi työkaluna voidaan käyttää erilaisia indikaattoreita.

Indikaattorit

Kiertotalouden indikaattoreita ovat muun muassa eri materiaalien kulutus ja eri jätejakeiden määrä sekä niiden kierrätysasteet. Indikaattoreissa voi olla huomioitu myös taloudellinen aktiivisuus, esimerkiksi bruttokansantuote, työllisyys tai arvonlisäys.

Indikaattoreita voidaan määrittää niin valtioille, alueille kuin yksittäisille yrityksille, organisaatioille ja toimipisteillekin. Indikaattoreita seuraamalla saadaan tietää, missä määrin taloudellinen toiminta on kyetty kytkemään irti materiaalien kulutuksesta ja jätteiden tuottamisesta.

Circwaste-hankkeessa kehitetään kiertotalouden indikaattorien laskentaohjeita ja tuotetaan alue- ja kuntakohtaista tietoa kiertotalouden edistymisestä erilaisin indikaattorein.

Lisätietoja

  • tutkija Tiina Karppinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 30.5.2017 klo 10.04, päivitetty 14.12.2021 klo 15.32
  • Tulosta sivu