Koulutusta ja verkostoitumista kiertotalouden edistämiseksi ja jätteen vähentämiseksi

Kierrätyspiste 556
Kuva: Tommi Lievonen, Porin kaupunki.

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut perustaa kiertotalouden asiantuntija- ja neuvontaverkoston Satakuntaan. Verkoston tavoitteena on parantaa jätealan asiantuntemusta ja nostaa ympäristötietoisuutta maakunnan alueella.

Verkosto kokoaa Satakunnan alueen jätehuollon, kierrätyksen, ympäristöalan, kestävän kehityksen ja julkisten hankintojen toimijoita yhteen.

Hankkeessa keskeistä on eri-ikäisille suunnattu ympäristökasvatus. Verkoston yhteistyönä tehdään varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ulottuva ympäristökasvatuspolku, joka sisältää eri ikäluokille vierailukohteita ja oppimispaketteja kiertotalouden edistämisen ja jätteen vähentämisen teemoista.

Vauhtia jätesuunnitelman toteuttamiseen

Verkoston toiminta edesauttaa kansallisen jätesuunnitelman toteuttamista Satakunnassa. Tarkoituksena on vähentää luonnonvarojen käyttöä sekä edistää kiertotaloutta, kuten kierrätystä ja kompostointia, ja kestäviä julkisia hankintoja. Lisäksi verkosto kehittää toimenpiteitä haitallisten jätteiden lajittelun parantamiseksi ja roskaamisen vähentämiseksi.

Tärkeä osa verkoston toimintaa on lisätä tietoisuutta jätteen vähentämisen merkityksestä sekä tukea paikallisia tahoja toimimaan ympäristön hyväksi.

Lisää aiheesta:

Lisätietoa:

Projektikoordinaattori Anu Pujola, Porin kaupunki, etunimi.sukunimi@pori.fi
 

Julkaistu 10.10.2018 klo 10.42, päivitetty 19.7.2019 klo 10.35