Effektiv biogasproduktion och återvinning av näringsämnen

© Liisa Pesonen

Naturresursinstitutet främjar produktionen av biogas från gödsel och andra organiska biprodukter samt förbättrar återvinningen av näringsämnen i livsmedelssystemet.

I projektet testas en enkel metod för separering av flytgödsel från grisar, sedimentering, med vilken man potentiellt kan separera bottensediment bestående av fosfor och torrsubstanser från kvävehaltig nedvällning. Dessutom optimeras sambehandlingen av torrgödsel och flytgödsel från grisar i biogasanläggningen.

Återvunna näringsämnen efter växternas behov

I projektet demonstreras även användningen av återvunnen gödsel i förhållandena i Finland vid allmän gödsling i precisionssådd. Behållarna för flytgödsel kan placeras på moderna traktorsåmaskiner och gödseln kan ledas med hydraulteknik till såfötterna. Den anpassade justeringen av återvunnen gödsel sker med samma styrspakar som används till andra gödseltyper och ISOBUS-tekniken som används med frön. Med hjälp av flera gödselbehållare kan man distribuera flera näringsämnen, såsom väte, fosfor och kalium platsspecifikt separat från varandra, allt efter växternas behov.

Syftet är att visa för jordbrukarna hur återvunnen gödsel används effektivt och på så sätt främja användningen av denna. Delprojektet genomförs i nära samarbete med företagen.

Biomassorna på kartan

I projektet vidareutvecklas planeringsverktyget (Biomassa-atlas) som Naturresursinstitutet har utvecklat, med vilket man kan illustrera den tillgängliga biomassans mängder och placering med en kartbaserad applikation. Den befintliga applikationen kompletteras med information om de näringsämnen som de olika biomassorna innehåller.

Tidtabell

  •  2016–2019

Mer information

  • Projektansvarig: Specialforskare Juha-Matti Katajajuuri, Naturresursinstitutet, fornamn.efternamn@luke.fi
  • Sedimentering och biogas: Forskare Ville Pyykkönen, Naturresursinstitutet, fornamn.efternamn@luke.fi
  • Återvunnen gödsel: Specialforskare Liisa Pesonen, Naturresursinstitutet, fornamn.efternamn@luke.fi
  • Biomassa-atlas: Forskare Eeva Lehtonen, Naturresursinstitutet, fornamn.efternamn@luke.fi

Läs mera

Publicerad 24.1.2020 kl. 17.03, uppdaterad 21.12.2020 kl. 16.50

  • Skriv ut sidan