Nya kompositprodukter av plaster och fiberavfall

© Wimao Oy

LUT-universitetet och Wimao Oy utvecklar kompositfiberprodukter av återvunna material i en ny pilotanläggning. Med hjälp av ny teknologi är det möjligt att återvinna sådana avfallsfraktioner som annars skulle vara svåra att återanvända som material.

Ny återvinningsteknologi i industriell skala

I pilotanläggningen som Wimao Oy har byggt tillverkas biokompositprodukter av återvunna material. Anläggningen tillverkar bygg-, förpacknings-, logistik- och fordonsindustriella specialprodukter. I jämförelse med jungfruliga råämnen sparar en kompositprodukt tillverkad av återvunnet material sin vikt i utsläpp.

Som råämnen i produkterna används samhälls-, industri- samt bygg- och rivningsavfall. I återvunna kompositmaterial utnyttjas till exempel återvunnen plast från byggavfall, träfibrer, textil-, pappers- och kartongbaserade fibrer samt olika typer av stenull och gipsavfall.

Kommersialisering av teknologi som mål

I projektet fokuserar man på utveckling av kompositmaterial och produkter, val av maskiner och verktyg, produkt- och miljösäkerhet samt kommersialisering av kompositprodukter och -processer. Dessutom är målet att stärka och optimera den totala hållbarheten för rematerialiseringen som en del av avfallshanteringen och -återvinningen. Målet är även att mångfaldiga konceptet vidare och grunda motsvarande anläggningar globalt.

Wimao Oy ansvarar för det konkreta genomförandet av försöksanläggningen.

Tidtabell för genomförandet

  • 10/2016–3/2021

Mer information

  • Samordnare Minna Sipi, Wimao Oy, fornamn.efternamn@wimao.fi
  • Forskarlärare Jouni Havukainen, LUT, fornamn.efternamn@lut.fi

Läs mera

Publicerad 17-01-2020 kl. 16.28, uppdaterad 17-06-2022 kl. 11.34

  • Skriv ut sidan