Villmanstrand i final i en uppskattad internationell miljöstadstävling

Nyhet 6.10.2020 kl. 8.49
 

Villmanstrand har fått en finalplats i tävlingen European Green Leaf Award 2021 om Europas grönaste stad. Finlands klimathuvudstad är i finalen redan för andra gången i rad.

Villmanstrand har bästa startpoäng för finalen som ordnas den 7–8 oktober i Lissabon. De andra finaliststäderna i år är den bulgariska Gabrovo samt de danska Elsinore, Nyborg och Ringkøbing-Skjern.

European Green Leaf Award är Europeiska kommissionens årliga tävling för städer med 20 000–100 000 invånare som visar engagemang, progressivitet och exemplariskhet i klimatärenden. Tävlingens vinnare är klimatambassadörer och delar ut information om hållbar stadsutveckling och sin egna bästa praxis.

”Vi i Villmanstrand gick med i denna uppskattade tävling eftersom vi har gjort flera gärningar för miljön och klimatet, tack vare vilka man kan kalla oss Europas grönaste stad. Vi lärde oss saker och ting i fjolårets tävling och till exempel kommunikationen spelar en ännu större roll i år. Viktigare än att vinna är att kännedomen om våra egna klimatlösningar sprider sig vitt och brett så att även andra städer i världen kan dra nytta av dem”, berättar Villmanstrands stads informatör Heli Mälkiä som ansvarar för kommunikationen i tävlingen.

Mål och engagemang ligger högt

Det som krävs av vinnaren av European Green Leaf Award är att man följer höga klimatstandarder och förbinder sig till ambitiösa framtida klimatmål. Villmanstrands klimatmål konkretiseras bl.a. i stadens egna strategi samt i både det nuvarande och det kommande klimatprogrammet som bearbetas just nu.

”I förberedelsearbetet för det nya klimatprogrammet har man även velat göra invånarna delaktiga eftersom allas insats behövs för att uppnå målsättningarna. Kommunborna har ivrigt kommit med i workshopparna för att kasta fram idéer och de har också varit mycket intresserade av vad de själva kan göra för stadens utsläppsminskningar”, säger Mälkiä om invånarnas aktivitet i klimatfrågor.

En av Villmanstrands viktigaste och mest ambitiösa mål är att vara koldioxidneutral senast 2030. Under åren 1990–2017 har Villmanstrands koldioxidutsläpp minskat med 46 procent. I dag är all bruksel i staden certifierad koldioxidneutral elektricitet och 70 procent av fjärrvärmen i Villmanstrand produceras koldioxidneutralt genom skogsindustrins sidoströmmar. Man har alltså redan nått mycket men för att uppnå målen måste man ännu arbeta flitigt för klimatet.

Flera gärningar för att främja grön tillväxt

© Minna Kivistö/Villmanstrand

I European Green Leaf Award-tävlingen uppskattar man praktiska lösningar som främjar en hållbar stadsutveckling. Villmanstrands stad satsar på hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och förnybar energi precis på ett sätt som framhäver faktiska handlingar och resultat.

Villmanstrand koordinerar nätverket Greenreality Network som omfattar ett femtiotal aktörer i Södra Karelen. Med hjälp av nätverket skapar man tillväxt för hela regionen och nya affärsmöjligheter inom energi- och miljöbranschen. Det finns också mängder av miljöprojekt som är på gång i Villmanstrand och LUT-universitetet som är känt för sitt energi- och miljöarbete är med i flera av dessa.

Ett aktuellt exempel på innovativa klimathandlingar är Etelä-Karjalan Jätehuoltos nya biogasanläggning i Kukkurinmäki i Villmanstrand. Anläggningen är Finlands första torrfermenteringsanläggning. Som råvara används lokal bioavfall och avloppsslam. Biometanet som produceras i biogasanläggningen är ett helt förnybart, inhemskt och utsläppsfritt alternativ för utländska fossilbränslen.

Undervisning om hållbar utveckling till barn

Villmanstrand är bland exemplariska pionjärer även när det gäller att sprida kunnande om hållbar utveckling. I LUT-universitets skolsamarbetsverksamhet (LUT Junior University) ger man årligen undervisning om hållbar utveckling till 3 000 barn och ungdomar. Målsättningen är att öka intresse för vetenskap och universitetsstudier enligt principerna för hållbar utveckling.

”Den unika samarbetsmodellen har även väckt intresse i andra länder och Junior University har fått internationell mediasynlighet. Utöver detta belönade ISCN (International Sustainable Campus Network) Junior University som den bästa samarbetsmodellen år 2020 i våras”, berättar Mälkiä.

Läs mer


  • Skriv ut sidan