Jyväskylä är Årets kommun inom cirkulär ekonomi

Nyhet 20.12.2019 kl. 13.17
© Katja Lepistö

Kommunförbundet, Finlands miljöcentral SYKE och Sitra utmanade i maj 2019 alla Finlands kommuner att tävla om titeln årets kommun inom cirkulär ekonomi. Jyväskylä stad utsågs till vinnare i tävlingen på Kommunmarknaden 11 september. Hedersomnämnanden gavs till Villmanstrands stad och Uleåborgs stad. Sammanlagt tio kommuner deltog i tävlingen. 

”Det är fint att en så här mångsidig grupp kommuner deltog i tävlingen. Av ansökningarna framgår att kommunerna utför ett mångsidigt arbete inom cirkulär ekonomi redan idag. I och med tävlingen kan vi sprida information om goda exempel”, berättar gruppchef Tuuli Myllymaa vid SYKE. 

Vinnarkommunen Jyväskylä har bundit sig till cirkulär ekonomi på lång sikt 

Jyväskylä har visat starkt och långsiktigt engagemang vid cirkulär ekonomi och en hållbar användning av resurser. Jyväskylä har modigt gjort flertalet försök varav flera blivit kvar permanent och flera även spridit sig till andra kommuner, bland annat det framgångsrika försöket med restlunch. Biogasekosystemet som skapats av Jyväskylä är ett bra exempel på stadens systematiska arbete mot ett mer fossilfritt bilbestånd och en självförsörjande biogasproduktion. 

Jyväskylä utför även ett ovanligt omfattande och inflytelserikt samarbete. Staden har i samarbete med universitet och yrkeshögskolor gjort forskningsförsök och skapat undervisningsinnehåll om cirkulär ekonomi. Företagen å sin del har kunnat använda det nya bostadsområdet Kangas för att testa intelligenta lösningar. Åtgärderna har varit ägnade att öka invånarnas välmående genom att stärka gemenskapen och skapa möjligheter för möten mellan människorna. Dessutom aktiveras kommuninvånarna genom evenemang, tävlingar och kampanjer. 

”Vi är glada och positivt överraskade över utmärkelsen! Resurssmarta Jyväskylä har bundit sig vid att vara kolneutral redan 2030 och avfallsfri 2040. Den här utmärkelsen uppmanar oss till att mer målmedvetet sträva mot våra ambitiösa mål”, gläder sig forsknings- och utvecklingschef Pirkko Melville och miljödirektör Päivi Pietarinen vid Jyväskylä stad. 

 Läs mer om tävlingen Årets kommun inom cirkulär ekonomi (på finska)

Mer information

  • Gruppchef Tuuli Myllymaa, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@ymparisto.fi 

  • Skriv ut sidan