Goda handlingar vid kylskåpsdörren

Nyhet 8.12.2020 kl. 8.03
Tuuli Myllymaa. © Matias Myllymaa

I och med att höstkvällarna blir mörkare, styr vi allt oftare stegen mot kylskåpets ljus. God mat är ett grundläggande behov, men den bringar också glädje i livet – och kanske till och med kärlek. I oktober startade en aktuell kampanj som var och en av oss kan delta i genom att göra goda val vid kylskåpsdörren: Kampanjen Älska en smula är en repetitionskurs i god matförsörjning som varar i över ett år och som fäster vår uppmärksamhet på matsvinn och sortering av bioavfall.

Mindre än hälften av bioavfallet återanvänds

Separat insamling av bioavfall började i Finland gradvis på 1990-talet. För tillfället används cirka 40 procent av allt bioavfall till produktion av mull och biogas. Det finns mycket som kan förbättras med sorteringen av bioavfall. Den osorterade andelen av bioavfallet hamnar i blandavfallet och i förbränningsanläggningar där det orsakar korrosions- och effektivitetsproblem på grund av sin fuktighet och salthalt. Däremot fungerar biogasen som produceras av separat insamlat bioavfall som utmärkt bränsle i gasbilar, och den lämpar sig också för el- och värmeproduktion. Näringsämnena och de organiska beståndsdelarna kan sedan återanvändas vid grönbyggande eller i blomsterrabatter.

Ta vara på värdefulla resurser och minska på svinnet

Emellertid är endast oätbara varor välkomna i bioavfallspåsen. Ätbar mat som hamnar i bioavfallet blir dyr för samhället, hushållen och miljön. I Finland hamnar mer än var tionde sked eller tallrik mat som varit ätbar i soporna – andelen ätbart matsvinn för hela livsmedelskedjan har uppskattats vara cirka 10–15 procent.

Det lönar sig att bemöda sig om att minska på ätbart matsvinn. När en bröd-, ost- eller köttbit som glömts i kylen slängs bort förslösas också alla resurser som gått åt till produktionen, från jordbrukarens arbetstid till användningen av gödslingsmedel och energi. Att välja rätt portionsstorlek och att beakta skafferiets hela innehåll vid matlagning och innan man går till butiken är åtminstone en del av lösningen. Det är just sådana viktiga beslut som vi gör varje gång vi öppnar kylskåpsdörren.

Hitta lösningar hos Circwastes delprojekt

Inom Circwaste-projektet är det många samarbetspartner som har i gång egna projekt angående matsvinn och utnyttjande av bioavfall. Naturresursinstitutet (Luke) färdigställer för tillfället den nationella Vägkartan för matsvinn som publiceras i början av 2021. Vägkartan hjälper matkedjan med minskning av matsvinn och livsmedelsavfall bland annat genom att uppmuntra till frivilliga överenskommelser och föreslå att matsvinnskunskap skulle bli del av läroplanen. Dessutom uppmuntrar den restaurangerna att ta i bruk system som förutspår matsvinn och hushållen att ta i bruk matsvinnsappar.

I Mellersta Finlands förbunds delprojekt har man å sin sida stärkt byggandet av landskapets biogasekosystem och uppmuntrat folk till trafikanvändning av biogas. Projektet vid Åbo yrkeshögskola har producerat information som stöder upphandlingsbeslut av biogasanläggningar i lantbruksstorlek.

Älska en smula!

Kampanjen Älska en smula genomförs som ett exceptionellt stort samarbete som koordineras av miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet samt Cirkulärkraft Finland rf och Finlands Kommunförbund. Dessutom deltar Konsumentförbundet, Biokretslopp och Biogas Finland rf, Finlands Dagligvaruhandel rf, Livsmedelsindustriförbundet rf, Turism- och restaurangförbundet rf samt Finlands miljöcentral.

Circwaste-projektet stöder kampanjens synlighet och deltar i produktionen av material. Kampanjen kommer säkerligen att komma med en hel del bra tips under slutet av året och nästa år. Det påminner mig om att smulorna från en torr brödkant lär bli ett utmärkt tillbehör till pasta eller sallad om man steker dem i olivolja och kryddar med örter. Det måste man pröva på!

Tuuli Myllymaa, gruppchef, projektledare för projektet Circwaste, Finlands miljöcentral SYKE


  • Skriv ut sidan