Kestävä ja turvallinen kiertotalous

Kestävä ja turvallinen kiertotalous edellyttää vaarallisten aineiden hallintaa kaikissa materiaalien keräykseen ja käsittelyyn liittyvissä toimissa. Jäteperäisten materiaalien kemikaalisisältö on huomioitava uusien tuotteiden valmistuksessa ja uudenlaisissa käyttötarkoituksissa.

Kestävä ja turvallinen kiertotalous – SIRKKU -hankkeessa vaarallisimpien kemikaalien hallintaa kiertotaloudessa tarkasteltiin ympäristö- ja ihmisvaikutusten, työturvallisuuden, jätteisiin liittyvien materiaalivirtojen ja prosessien sekä lainsäädännön näkökulmista.

Mukana työssä oli laaja joukko asiantuntijoita ja eri toimialojen edustajia mm. osallistujina työpajoissa ja keskusteluissa sekä vastaajina kyselyihin ja haastatteluihin. Asiatuntijatyöpajassa tehdyn valinnan perusteella selvityksessä käytettiin esimerkkinä purkurakentamista ja rakennusmateriaalien kierrättämistä sekä lujitemuoveja.

Suositukset vaarallisten aineiden hallintaan annettiin kaikille toimialoille. Joitakin suosituksia kohdennettiin erikseen rakennusmateriaalijätteiden hyödyntämiseen.

Hankkeessa olivat mukana Suomen ympäristökeskus SYKE, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Työterveyslaitos TTL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES. Selvitys oli osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Kestävä ja turvallinen kiertotalous -webinaarit

Webinaarit on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP-yhdisteiden) ja erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) hallinta kiertotaloudessa. Esitysten näkökulmina ovat ympäristö, väestön altistuminen, materiaalivirrat ja prosessit, työturvallisuus ja poliittiset ohjauskeinot.

Julkaisut

 • Kestävä ja turvallinen kiertotalous
  Selvitys POP-yhdisteiden ja SVHC-aineiden hallinnasta kiertotaloudessa
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:58
  Kirjoittajat: Sari Kauppi, John Bachér, Sirpa Laitinen, Hannu Kiviranta, Kati Suomalainen, Topi Turunen, Petrus Kautto, Jaakko Mannio, Milja Räisänen, Katri Lautala, Simo Porras, Tiina Rantio, Jani Salminen, Tiina Santonen, Timo Seppälä, Tuuli Teittinen, Margareta Wahlström
  Linkki

 • Kestävä ja turvallinen kiertotalous
  Policy Brief 17/2019, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta.
  Kirjoittajat: Sari Kauppi, Topi Turunen, Petrus Kautto, Jaakko Mannio SYKE John Bachér, Margareta Wahlström VTT, Sirpa Laitinen TTL, Kati Suomalainen Tukes, Hannu Kiviranta THL
  Linkki

Esitykset

 • “What kind of barriers can hazardous substances cause for the circular economy, and case demolition and recycling of construction materials”. Sari Kauppi and Margareta Wahlström, presentation in Finnish EU Presidency Event – European Days for Sustainable Circular Economy 1st of October 2019. (pdf)
  Linkki
Julkaistu 14.10.2019 klo 9.06, päivitetty 17.6.2020 klo 13.03

 • Tulosta sivu