Sääntely- ja hallintakeinot muovien aiheuttamille ympäristö- ja terveyshaitoille

Muovin aiheuttamia ympäristö- ja terveysvaikutuksia voidaan hallita lainsäädännöllä, erilaisilla sitoumuksilla ja kansainvälisillä sopimuksilla. Suomi ja EU ovat sitoutuneet useisiin kansainvälisiin sitoumuksiin, jotka on tuotu osaksi EU:n tai kansallista lainsäädäntöä.

Tämän lisäksi kansallisesti ja unionin tasolla on asetettu lukuisia strategioita ja suunnitelmia, joiden tarkoituksena on luoda pidemmän aikataulun toimia ja tavoitteita muovin haitallisten ympäristö- ja terveysvaikutusten hallitsemiseksi.

Vaikka muovia koskevaa ja sen vaikutuksiin puuttuvaa sääntelyä on viime vuosina lisätty, sääntelyssä on kuitenkin puutteita eikä kaikkiin muovin aiheuttamiin haitallisiin ympäristö- ja terveyshaittoihin ole vielä puututtu.

Julkaistu 8.6.2022 klo 11.34, päivitetty 8.6.2022 klo 11.34
  • Tulosta sivu