Muovien elinkaari

Muovien elinkaari alkaa fossiilisen tai biopohjaisen raaka-aineen hankinnasta erilaisten muovilajien valmistuksen kautta muovituotteiden valmistukseen ja niiden kulutukseen.  

Muovi ei ole vain yksi materiaali, vaan pikemminkin ryhmä materiaaleja, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Eri käyttökohteita varten tuotettuihin muovilajeihin on lisätty erilaisia aineita erilaisten ominaisuuksien aikaansaamiseksi. 

Kulutuksen jälkeen muovin elinkaaren tulisi kiertotalouden periaatteiden mukaisesti jatkua siten, että kierrätysmuovia käytetään raaka-aineena uusissa muovituotteissa, jotka kulutuksen jälkeen kierrätetään yhä uudestaan.

Näin muovin elinkaari jatkuu useilla kierroksilla, kunnes lopulta se ei enää sovellu kierrätykseen, mutta sen sisältämä energia voidaan hyödyntää polttamalla ja tuottamalla siitä sähköä ja lämpöä.

Muovien elinkaari
Suomen ympäristökeskus SYKE

Muovien elinkaaren vaiheissa erilaisia ympäristövaikutuksia

Elinkaariarvioinnilla (Life Cycle Assessment, LCA) voidaan tarkastella muovin elinkaarisia ympäristövaikutuksia. Niitä syntyy, kun muovin elinkaarivaiheissa käytetään energiaa, kemikaaleja, erilaisia prosesseja ja kun muovia ja muovituotteita kuljetetaan.

Muovia kierrättämällä voidaan vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta muovituotteiden valmistukseen ja siten pienentää muovin ympäristökuormitusta. Muovin energiahyödyntämisellä voidaan puolestaan korvata muulla tavalla tuotettua energiaa.

Julkaistu 8.6.2022 klo 11.13, päivitetty 8.6.2022 klo 11.13
  • Tulosta sivu