Kotitoimiston lajitteluopas

 

Tämä opas on laadittu kotitoimistojen lajittelun motivoimiseksi ja tiedon lisäämiseksi sekajätteen vähentämisen merkityksestä. Organisaatiot ja kotitaloudet voivat hyödyntää materiaalia vapaasti omassa toiminnassaan. Toivommekin, että mahdollisimman moni organisaatio hyödyntää materiaalia  sisäisessä viestinnässään kotitoimistotyöntekijöilleen.

Kierrätystavoitteeseen on vielä matkaa

Yhdyskuntajäte on kotitalouksissa sekä organisaatioissa päivittäin syntyvää jätettä. Vuonna 2025 EUn yhteinen  tavoite on kierrättää 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 jo 65 prosenttia. Tavoitteen saavuttaminen vaatii nykyistä huomattavasti tehokkaampaa lajittelua niin kotona kuin työpaikoilla.

Energiana hyödynnettävää sekajätettä kertyi vuoden 2019 aikana Suomessa yli 1,5 miljoonaa tonnia, ja määrä kasvoi vajaalla viidellä prosentilla vuodesta 2018 (Lähde: Jätetilasto - Yhdyskuntajätteet 2019, Tilastokeskus). Erilliskerättyjen ja materiaalina hyödynnettyjen jätteiden kokonaismäärä pysyi suurin piirtein vuoden 2018 tasolla, 1,4 miljoonassa tonnissa. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste on pysynyt useita vuosia jo lähes samana, vuonna 2019 se oli 43 prosenttia.

Kierrätyksen pyörät on siis saatava pyörimään nopeammin!

Rakasta joka murua – biojätteet hyötykäyttöön

Erityisesti biojätteen lajittelussa on paljon parannettavaa. Arvioiden mukaan kaikesta syntyvästä biojätteestä päätyy sekajätteeksi yli puolet. Heikon lajitteluaktiivisuuden lisäksi asiaa selittää se, että kaikilla kiinteistöillä ei lajittelumahdollisuutta vielä ole. Kierrätykseen kelpaavaa biojätettä on polttoon menevästä sekajätteestä noin kolmasosa.

Biojätteen erilliskeräyksen vauhdittamiseksi ympäristöministeriö on käynnistänyt Rakasta joka murua -kampanjan, joka kannustaa suomalaisia vähentämään ruokahävikkiä ja lajittelemaan biojätettä kotona ja työpaikalla. Käsissäsi oleva opas ja vinkkilista on tarkoitettu organisaatioille, joiden työntekijät työskentelevät etänäja jotka haluavat vauhdittaa jätteiden lajittelua osana valtakunnallista Rakasta joka murua -kampanjaa!

Infograafit

Ruokahävikki, prosentit:

Ruokahävikki, eurot:

Ruokahävikki, kilot:

Ruokahävikki, ruoka-annokset:

Kahvin hävikki:

Biojäte:

Julkaistu 2.5.2021 klo 16.42, päivitetty 11.5.2021 klo 11.32
  • Tulosta sivu