Kierrätettäville maa-aineksille tietopankki ja logistinen terminaali

Saramäen materiaaliterminaali © Kiertomaa Oy

Kiertomaa Oy perustaa Turun Saramäkeen materiaaliterminaalin, jossa ylijäämäkivi- ja maa-ainesten kierrättäminen ja varastointi onnistuu nykyistä helpommin. Lisäksi yritys kehittää tietoteknisiä ratkaisuja, jotka auttavat ylijäämämateriaalien hyödyntämisessä.

Saramäen 75 hehtaarin laajuinen materiaaliterminaali sijaitsee vain kahdeksan kilometrin päässä Turun keskustasta. Alueella varastoidaan ja kierrätetään maarakentamisessa muodostunutta ylijäämämaata kuten ylijäämälouheita, moreenia ja kovakuorisavea, pintamaita ja mursketuotteita. Terminaali vastaanottaa maa- ainesten lisäksi myös esimerkiksi puuaineksia.

Uusia materiaaleja kierrätysmaista

Materiaaliterminaalin alueella kehitetään ja tuotetaan ylijäämäaineksista uusiomateriaaleja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi Lounais-Suomen savipitoista maata ei voida sellaisenaan hyödyntää maarakentamisessa, mutta kun siihen sekoitetaan muita ainesosia vaikkapa teollisuuden sivutuotteista, voidaan saada käyttökelpoista materiaalia. Hankkeessa kehitetään myös kiviainespesuria, jonka avulla epäpuhtaat maa-ainekset puhdistetaan uusiokäyttöä varten.

Optimoitua maa-ainesten hallintaa

Kiertomaa Oy kehittää hankkeessa myös tietoteknisiä ratkaisuja, joilla eri työmailla syntyvät ylijäämämateriaalit on helppo ohjata hyödynnettäväksi mahdollisimman lähelle syntypaikkaa. Hankkeessa toteutetaan digitaalinen sovellus, jonka avulla maa-aineksia voidaan myydä, ostaa, väliaikais- ja loppusijoittaa sekä optimoida niiden kuljetuksia. Sovelluksen avulla alueen infrarakentajat ja muut maa-ainesten käyttäjät löytävät toisensa entistä helpommin.

Hankkeen tavoitteet

  • Kivi- ja maa-ainesten kysyntä ja tarjonta kohtaavat nykyistä paremmin
  • Ylijäämämateriaalit ja uusiomaa-ainekset ovat aktiivisessa hyötykäytössä
  • Neitseellisten kivi- ja maa-ainesten tarve vähenee
  • Kivi- ja maa-ainesten kuljetukset aiheuttavat vähemmän haittoja
  • Käyttökelpoisen kivi- ja maa-aineksen luvaton ja turha läjittäminen vähenee

Aikataulu

  • Syksy 2017- 2023

Lisätietoja

  • Toimitusjohtaja Antti Kuosmanen, etunimi.sukunimi@kiertomaa.fi

Lisää aiheesta

Julkaistu 10.10.2018 klo 10.43, päivitetty 5.7.2023 klo 16.04

  • Tulosta sivu