Vuoden Kiertopalkinto Tracegrow Oy:lle – käytettyjen paristojen metallit lannoitteiksi

Uutinen 7.5.2020 klo 12.04
© Tracegrow

Vuoden Kiertopalkinto on myönnetty Tracegrow Oy:lle. Tracegrow on Kärsämäellä toimiva yritys, joka valmistaa nestemäistä hivenravinnelannoitetta vanhoista murskatuista alkaliparistoista. Kiertopalkinto nostaa vuosittain esille kiertotaloutta edistyksellisesti edistäviä tahoja tai hankkeita, ja sen myöntää Suomen ympäristökeskuksen koordinoima Circwaste-hanke.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ojensi virtuaalisen diplomin Tracegrown toimitusjohtaja Mikko Joensuulle Kunnat kestävän kehityksen toteuttajina -webinaarissa torstaina 7.5.2020. Webinaarissa esiteltiin konkreettisia toimia kiertotalouden, ilmastonmuutoksen hillinnän, luontoarvojen ja sosiaalisen kestävyyden edistämiseen.

”Tracegrow hyödyntää paristoista sellaisia metalleja, jotka ovat menneet aiemmin hukkaan paristojen hävitysprosessissa, ja tekee niistä lannoitetta. Tämä on hieno esimerkki urban mining -ajattelusta, jossa kerran jo käytöstä poistetuista tavaroista otetaan metallit talteen ja hyötykäyttöön ja näin vähennetään uuden kaivostoiminnan tarvetta. Tällainen uusi, tulevaisuuden liiketoiminta näyttää suuntaa toivottavasti monille!” ministeri Mikkonen sanoo perusteluissaan.

”Olen ilahtunut Kiertopalkinto-tunnustuksesta. Maailmassa käytetään n. 10 miljardia alkaliparistoa vuodessa ja normaalisti paristot päätyvät varastoihin tai usein myös kaatopaikoille. Tracegrown toimintaidea käynnistyi tunnistetusta tarpeesta uusiokäyttää paristojätteen sisältämät metallit. Tracegrown patentoitu teknologia mahdollistaa paristojätteen turvallisen jatkokäsittelyn, jonka lopputuloksena syntyy korkean jalostusarvon kierrätystuotteita. Uudet kiertotalouslannoitteet kiinnostavat maataloussektoria kansainvälisesti”, sanoo Tracegrown Joensuu.

Tracegrown yritysideassa yhdistyy innovatiivinen ajattelu ja idea on kantanut kannattavaksi yritystoiminnaksi teollisessa mittakaavassa. ”Kierrätysperäisen lannoitteen käyttö vähentää neitseellisten materiaalien kaivamisen ja jalostamisen tarvetta. Paristoja tulee olemaan tulevaisuudessa niin paljon kuin on resursseja niitä käsitellä. Mahdollisuudet hyvän idean levittämiselle ovat siis todella suuret”, sanoo Circwaste-hankkeen vetäjä Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskuksesta.

Yritysideasta kansainväliseksi toimijaksi

Tracegrown kehittämässä ja patentoidussa prosessissa paristomassa liuotetaan ja haitalliset aineet kuten nikkeli ja kadmium poistetaan liuoksesta. Puhdistettu lopputuote on EU:n lannoitelainsäädännön mukainen sinkki- ja mangaanipitoinen hivenravinneliuos, tuotenimeltään ZM-GrowTM. Prosessista ei synny ilmaan haitallisia päästöjä eikä myöskään jätevesiä. Tracegrow myy valmistamiaan mikroravinnetuotteita lannoitteiden jälleenmyyjille ja lannoitevalmistajille, ja tuote soveltuu myös luomuviljelyyn.

Yhtiön ensimmäinen tehdas valmistui 2018 Kärsämäelle ja kaupallinen tuotanto aloitettiin saman vuoden aikana. Tehdas pystyy täyden kapasiteetin saavutettuaan prosessoimaan kaiken Suomesta kerättävän alkaliparistojätteen, ja myöhemmässä vaiheessa tarkoituksena on avata uusia tehtaita ulkomaille. ”Tuotteellamme on laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Tuotetta myydään jo 10 eri maahan ja viiden uuden maan kanssa aloitetaan koemyyntiä, joista Australia on viimeisin. Voidaan oikeastaan sanoa, että kaikilla mantereilla neuvottelut ovat jo käynnissä”, Joensuu kertoo.

Kunniamaininta Circula® Kiertotalous- ja yrittäjyyspelille

Vuoden aikana kerätyistä uusista Materiaaliloikista ministeri halusi myös nostaa esille Circula-pelin, jossa tutustutaan kiertotalouteen luovan tiimityön kautta. Circulan ideana on ideoida tiimeissä yritys, joka käyttää luonnonvaroja kekseliäästi ja kestävästi. Pelissä hyödynnetään joko keksittyjä resursseja tai tietoa olemassa olevista ylijäämäresursseista.

”Konsepti on erittäin hyvä ja oli hienoa, että yritykset tarjosivat tietoa todellisista sivuvirroistaan. Tämä peli voisi oikeasti poikia todellisia yritysideoita”, sanoo Mikkonen.

Circula sopii eritasoisille oppijoille noin 15-vuotiaista aikuisiin. Peliä ovat olleet luomassa Suomen ympäristöopisto Sykli, Nuori Yrittäjyys ry, Sakky ja Omnia. Pelin kehittämistä on rahoittanut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Peli on saatavilla Syklin verkkosivuilla.

Circwaste-hankkeen Kiertopalkinto

Circwaste-hanke yhdessä vaihtuvan arvovaltaisen valitsijatoimikunnan kanssa jakaa vuosittain kiertotalouden Kiertopalkinnon Materiaaliloikka-verkkopalveluun syötetyistä toimenpiteistä. Materiaaliloikka on verkkopalvelu, joka kannustaa kaikkia suomalaisia – niin yhteisöjä kuin yksityishenkilöitäkin – ottamaan käyttöön luonnonvaroja säästäviä, puhtaampia ja energiatehokkaampia tapoja tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen. Toimenpiteet voivat olla kunnan, yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön toteuttamia. Palkittu saa diplomin ja julkisuutta. Ensimmäisen Kiertopalkinnon valitsi Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi vuonna 2019.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

  • Ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 437, tuuli.myllymaa@ymparisto.fi
  • Toimitusjohtaja Mikko Joensuu, Tracegrow Oy, puh. 050 581 3267, mikko.joensuu@tracegrow.com
  • Projektiasiantuntija Aura Piha, Circula-pelin yhteyshenkilö, SYKLI, puh. 050 464 2696, aura.piha@sykli.fi

  • Tulosta sivu