Vaihtoehtoisilla materiaalivalinnoilla voidaan edistää rakentamisen vähähiilistä kiertotaloutta

Uutinen 7.10.2021 klo 11.45
© Porin kaupunki

Suunnitteilla olevan Porin monitoimikoulun materiaalitehokkuutta tarkasteltiin Circwaste-osahankkeessa opinnäytetyönä. Työn tavoitteena oli etsiä materiaalitehokkuutta, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä edistäviä vaihtoehtoisia materiaaliratkaisuja uuteen kouluun. Työn suorittamiseksi hyödynnettiin elinkaariarviointia, jolla tarkasteltiin suunnitteluvaiheessa olevaa koulurakennusta.

Saadut tulokset näyttävät valoisilta: tavanomaisten rakennusmateriaalien korvaamisella voidaan saavuttaa sekä ilmastoa että kiertotaloutta edistäviä hyötyjä. Kaikki vaihtoehtoiset materiaalit eivät kuitenkaan automaattisesti tehosta näitä molempia tutkittuja näkökulmia yhtäaikaisesti.

Tarkasteltaviksi materiaaleiksi valittiin kierrätysmateriaaleista valmistetut vaahtolasimurske sekä selluvilla. Vähän prosessointia vaativa luonnonkivilaatoitus valittiin kolmanneksi tarkasteltavaksi materiaaliksi. Vaahtolasimurske valmistetaan tasolasista ja pulloista. Puhallettava selluvilla taas valmistetaan kierrätetystä paperista.

Esimerkkimateriaalien valinta pohjautui kustannustehokkuuteen, eikä materiaalivalinnat saaneet myöskään lisätä kustannuksia merkittävästi. Tarkasteltava koulu oli betonirunkoinen, joten tämä asetti omat rajoituksensa myös.

Vaahtolasimurskeella merkittäviä hyötyjä

Vertailluista vaihtoehtoisista materiaaleista merkittävin ympäristöhyödyiltään oli vaahtolasimurske, sillä se edistää kiertotaloutta ja vähentää huomattavasti koulun elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä. Vaahtolasimurskeella korvattiin valmistukseltaan energiaintensiivistä betonia ylä-, väli- ja alapohjassa ja väliin laitettiin vaahtolasimursketta.

”Kiinnostava havainto opinnäytetyössäni oli, että kierrätysmateriaalit voivat olla käytännön työn kannalta ketterämpiä vaihtoehtoja perinteisten vaihtoehtojen rinnalla. Vaahtolasimurskeen pystyy puhaltamaan suoraan paikalleen säästäen paljon aikaa betonilaattojen asennukseen verrattuna. Materiaalin keveys alentaa myös kuljetuskustannuksia”, kertoo LUT-yliopistoon opinnäytetyön tehnyt suunnittelija Sara-Tuuli Siiskonen Suomen ympäristökeskuksesta.

Vaahtolasimurskeen arvioitu pidempi kuljetusmatka ei myöskään tuonut lisää kustannuksia suunnitelmalle, koska kuljetusväline pystytään täyttämää täydemmäksi kevyemmällä vaahtolasimurskeella verrattuna painavaan betoniin. Arvioiden mukaan vaihtoehtoisten materiaalien hyödyntäminen alensi päästöjä noin kahdeksan prosentin verran.

Juurtuneet käsitykset jarruttamassa

Pullonkaulana kierrätysmateriaalipohjaisten materiaalien valinnalle Siiskonen näkee tiedonpuutteen sekä juurtuneet perinteiset toimintatavat. Myös suunnitteluvaiheella on ratkaiseva merkitys. Hankesuunnitteluvaiheessa tuodaan jo esiin ne kriteerit, mitä urakassa halutaan priorisoida ja tämän jälkeen kiertotalous on helpompi huomioida rakennusvaiheessa.

Siiskosen työn pohjalta luotiin yksinkertaistettu malli, jonka tarkoituksena on tarjota helppo yhteenveto, kuinka materiaalitehokkuutta voi edistää Porin koulun kaltaisissa rakennuskohteissa.

Vähähiiliseen ja kiertotaloutta edistävään rakentamiseen on mahdollista saada myös tukea esimerkiksi KEINOn Vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmästä. Sivuston kautta löytää myös tietoa esimerkkikohteista. Ympäristöministeriöllä on meneillään säädösvalmistelu, jonka kautta ilmastoselvitys on tulossa pakolliseksi osaksi rakentamisen suunnittelua.

Lue lisää

Lisätietoa

suunnittelija Sara-Tuuli Siiskonen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi


  • Tulosta sivu