Uusia tuotteita kotimaisen puuntuotannon sivuvirroista

Uutinen 31.5.2019 klo 10.23
Puun uuttoa
Puun uuttoa © Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES

Circwaste-hankkeen partneri Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES etsii, mallintaa ja testaa alueen teollisuusyritysten ja kuntien kanssa sivutuotteiden ja jätteiden kestäviä hyödyntämismenetelmiä ja näihin liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeessa toteutetaan neljä käytännön kokeilua, joissa hyödynnetään sivuvirtoja. Yritykset ovat puuteollisuuden, maatalouden, metalliteollisuuden ja elintarviketeollisuuden aloilta. PIKESin Circwaste-osahanke aloitettiin syksyllä 2017 ja se jatkuu vuoteen 2020 asti.

Hankkeen ensimmäisessä kokeilussa kehitettiin lisäarvoa puun sivuvirroille. Kokeiluiden tavoitteena on testata uusien tuotteiden valmistusmenetelmiä ennen varsinaista tuotantoa. Kokeiluissa selvitettiin parhaita menetelmiä puun uuttoaineiden erotteluun ja teknisen hiilen valmistukseen puunkuoresta. Selvityksen tuloksia ollaan nyt viemässä käytäntöön Kuhmossa Biocoil Oy:n toimesta.

Kuhmossa moninkertaistetaan puun arvoa

Suomen sahoilla syntyy Biocoilin arvion mukaan vuosittain 2,5 miljoonaa m3 havupuun sahanpurua ja 6,7 miljoonaa m3 kuorta. Syntyvistä sivuvirroista vain 40 % käytetään sahoilla energiantuotantoon. Näin ollen 60 %:lle ei ole merkittävää käyttöä. Sahojen teknologia on jo huippuunsa hiottua, joten kannattavuutta parantavia toimenpiteitä ovat sivuvirtojen, eli purun ja kuoren, arvon nostaminen jalostamalla niistä arvokkaampia tuotteita.

Kuoresta voidaankin erottaa arvokkaita jakeita. esimerkiksi tanniinia uuttamalla. Erottamisen jälkeen kuorimassa on edelleen hyödynnettävissä monella tavalla. Lisäksi kuorta ja purua voidaan käyttää kuivikkeena tai massa voidaan hiiltää lannoitteeksi tai tekniseksi hiileksi.

Kuhmossa toimintaansa aloittelevat Montinutra Oy ja Biocoil Oy tavoittelevat metsäteollisuuden sivuvirtojen jatkojalostuksesta merkittävää uutta teollisuudenalaa Suomeen. Kantolan teollisuusalueelle suunnitellaan parhaillaan tutkimus- ja tuotantolaitosta, jossa puun kuoriaineksesta ja sahanpurusta jatkojalostetaan huippuarvokkaita yhdisteitä.

Sahanpurusta apua eturauhasvaivojen hoitoon

Montinutra Oy valmistaa kuusesta uutettua elintarvikeparannetta, patentoitua Kuusikumi™ -kuumavesiuutetta. Yhtiön mukaan sen on tieteellisesti osoitettu parantavan alavirtsatieoireita ja eturauhasvaivoja, joista tutkimusten mukaan jopa puolet yli 50-vuotiaista miehistä kärsii jossain vaiheessa elämäänsä. Yhtiö saikin Uusi puu 2017 –kilpailussa, Väestörakenteen muutokset –kategoriassa ensimmäisen sijan kuusiuutteellaan.

Yhtiössä tutkitaan myös miten kuumavesiuutteilla voitaisiin korvata guarkumi, jota käytetään muun muassa elintarvikkeissa, kosmetiikassa ja lääkkeissä. Lisäksi tutkitaan muiden kotimaisten puulajien bioyhdisteiden käyttöä. Puupohjaisten ainesosien käyttö elintarvikkeissa edellyttää kuitenkin EU:n myöntämän uuselintarvikestatuksen kuuselle ja muille mahdollisesti käyttöön tuleville kotimaisille puulajeille, ja yhtiön suunnitelmissa onkin käynnistää hakuprosessi tälle.

Havupuun kuoresta arvoaineita ja teknistä hiiltä

Biocoil Oy:n toimintamallissa sahan tai muun puuta jalostavan tuotantolaitoksen yhteyteen voidaan yhdistää puun sivuvirtoja raaka-aineenaan hyödyntävä jalostusyksikkö, jolla vähäarvoisemman raaka-aineen arvoa saadaan nostettua korkeammalle. Esimerkiksi puun kuorelle ei ole perinteisesti löytynyt riittävästi käyttökohteita, vaikka sitä meneekin jonkin verran puutarhojen katteeksi ja kuntoratojen pohjiin.

Biocoilin kenttälaboratoriolaitoksessa kehitetään parhaillaan teknisen hiilen valmistusmenetelmää. Yhtiön ratkaisuna on eristää havupuun kuoresta arvoaineita, kuten tanniinia ja tehdä lopusta biomassasta teknistä hiiltä. Tätä kautta kuoren arvo saadaan moninkertaistettua. Sahanpurusta jäävä biomassa voidaan hyödyntää niin ikään teknisen hiilen raaka-aineena.

Tekniselle hiilelle Biocoil on myös ideoinut käyttöä osana karjan kuivikesekoitusta, sillä se sitoo tehokkaasti fosforia ja typpeä. Kuivikkeet toimivat käytön jälkeen orgaanisina lannoitteina pellolla lisäten maan humuspitoisuutta. Tekninen hiili luovuttaa ravinteet hitaasti luontoon säilyttäen lannoittamisominaisuutensa pitkään.

Sivuvirtojen hyödyntäminen lisää myös kotimaisuusastetta

Yritysasiantuntija Heidi Tanskanen Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKESistä puhuu uusien kotimaisten puuyhdisteiden puolesta. Niillä voitaisiin kasvattaa metsästä korjatun puumateriaalin hyödyntämisastetta ja jalostusarvoa sekä korvata ulkomailta tuotavia ainesosia, joita käytetään laajasti elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa.

”Kotimainen kuusikumi voisi jatkossa korvata guarkumia, jonka päätuotantoalueet ovat Intiassa ja Pakistanissa. Lisäksi kuusesta peräisin olevilla tanniineilla voitaisiin korvata fossiilisia yhdisteitä esimerkiksi lastulevyliimoissa ja puunsuoja-aineissa.”

”Aktiivihiilen maailmanmarkkinakysyntä on tasaisessa kasvussa. Puuperäisellä, kotimaisella aktiivihiilellä voitaisiin korvata fossiilisia hiilituotteita sekä muuta tuontihiiltä.”

”Uusissa puupohjaisissa aktiiviaineissa ja tuotteissa on valtavasti potentiaalia ja uskomme, että näihin liittyvää sivuvirtaliiketoimintaa syntyy lähivuosina myös Nurmeksen vihreän teollisuuden alueelle, joka on suunniteltu bio- ja kiertotalouden tarpeisiin”, Tanskanen summaa.
 

Lisätietoja

Heidi Tanskanen, yritysasiantuntija, Pikes Oy, etunimi.sukunimi@pikes.fi

Veijo Malinen, Chief Operating Officer, Biocoil Oy, etunimi.sukunimi@biocoil.fi

Heikki Vuorikoski, Business Development Director, Montinutra Oy, etunimi.sukunimi@montinutra.com

Jutussa on lainattu toimittaja Timo Kyllösen artikkelia, joka on julkaistu Kuhmolainen-lehdessä 5.2.2019, toimitus.kuhmolainen@slpmedia.fi


  • Tulosta sivu