Magneettien kierrätys etenee piloteista liiketoiminnan kehittelyyn

Uutinen 26.10.2021 klo 10.21
© Unsplash

Porissa toimiva kehittämisyhtiö Prizztech Oy selvittää Circwaste-hankkeessa teollisuuden sivuvirroille uusia käyttökohteita. Prizztechin osahankkeen ytimenä on Peittoon kierrätyspuisto, joka toimii eri materiaalivirtojen solmukohtana. Aluetta voi käyttää materiaalien välivarastointipaikkana tai uusioraaka-aineiden tuotantoalueena. Peittoon kierrätyspuistossa sijaitsee myös kuusi tuulivoimalaa. ”Puiston alueella on jo jonkin verran toimintaa, mutta vauhtiin päästään kunnolla, kun kaavoitusprosessi on saatu loppuun” kertoo projektipäällikkö Sami Leppimäki Prizztech Oy:stä.

Kierrätysmagneetit korvaavat neitseellisiä luonnonvaroja

Prizztechissä on tutkittu kierrätysmagneettien liiketoimintapotentiaalia. Osahankkeessa testattiin aikaisemmin käytöstä poistetun suuren kestomagneettiroottorin purkamista ja magneettien kierrättämistä jauhatuksen kautta uusien magneettien raaka-aineiksi. Näitä kokeilutuloksia on hyödynnetty magneettien liiketoimintapotentiaalin selvityksessä.

Prizztech on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä mm. Stena Recyclingin kanssa. Yritys konseptoi tuulivoimaloiden siipien ja lapojen kierrättämistä. ”Tuulivoimaloiden määrä etenkin Itämeren ympärillä on erittäin suuri ja Stena Recyclingin sijainti lähellä Tahkoluodon satamaa tarjoaa hyvät toimintaedellytykset purettavien voimaloiden käsittelypaikaksi”, kertoo Minna Haavisto Prizztech Oy:stä. Peittoon kierrätyspuiston alue voi tarvittaessa toimia myös Stena Recyclingin varastointialueena.

”Harvinaisten maametallien kysyntä on kasvussa ja käyttömäärä tulee vielä lisääntymään merkittävästi tulevaisuudessa esimerkiksi tuulivoiman ja sähköautojen määrän kasvaessa. Tällä hetkellä olemme täysin riippuvaisia Kiinan markkinoista, sillä Euroopassa ei ole harvinaisten maametallien tuotantoa. Metallien louhinta aiheuttaa aina myös ympäristöhaittoja. Harvinaisten maametallien kohdalla ykkössijalla tulisi olla metallien kierrätys, kun tuotantoa ei voi loputtomasti kasvattaa. Ja kysymys on myös siis omavaraisuuden näkökulmasta tärkeä”, kertoo Haavisto.

Teollisuudella kiinnostusta kierrätysmagneeteille

Käytöstä poistettujen magneettien uudelleenhyödyntämisessä voidaan Haaviston mukaan käyttää neljää vaihtoehtoista kierrätysreittiä. Vaihtoehdoista kaikkein energiatehokkain ja ekologisin olisi magneettien käyttäminen uudelleen sellaisenaan, mutta se ei useinkaan ole mahdollista. Magneettimateriaalin hyödyntämisessä energiatehokkain vaihtoehto oli pulverointimenetelmä, jossa magneetin ominaisuuksia sekä muotoa voidaan muokata halutun kaltaiseksi. Tällä menetelmällä päästään parhaimmillaan noin 98 prosenttisesti samalle ominaisuustasolle, kuin neitseellisestä materiaalista valmistettujen magneettien kohdalla

Kaikki asiakkaat eivät kuitenkaan ole valmiita tinkimään näistä ominaisuuksista. Esimerkiksi tällä hetkellä kierrätysmagneetteja ei voi käyttää tuuligeneraattoreissa niiden tiukkojen ominaisuusvaatimusten vuoksi, mutta muissa moottoreissa niitä voidaan käyttää. Esimerkiksi hissimoottoreiden valmistajat ovat olleet kiinnostuneita hyödyntämään kierrätysmagneetteja.

”Kierrätysraaka-aineista valmistetuille magneeteille täytyy löytyä asiakas, joka on valmis tinkimään magneettisten ominaisuuksien vaatimuksista, mutta saamaan brändietua kierrätysmateriaalien hyödyntämisestä”, kertoo Haavisto. Myöskään hinta ei saa nousta neitseellistä materiaalia kalliimmaksi. Hinnan tulee kuitenkin kattaa kierrättäjälle erottelusta aiheutuvat kustannukset.

Liiketoimintapotentiaalia kierrätysyrityksille

Haaviston tarkastelun mukaan tuuligeneraattorien magneettien kierrättämisestä voidaan saada kierrätysyrityksille liiketoimintaa, jos se integroidaan osaksi laajempaa tuulivoimaloiden purkamista ja kierrättämistä. Etenkin suurten magneettien kohdalla kierrätyksestä on mahdollista tehdä kannattavaa liiketoimintaa.

Elektroniikassa käytettävien pienempien magneettien kohdalla tarvitaan vielä kehitystyötä siinä, miten harvinaiset maametallit saataisiin eroteltua ja valettua neitseellistä materiaalia vastaavaksi. Prizztechissä on tutkittu myös keskikokoisten moottoreiden magneettien automatisoitua irrottamista, mutta kokeilut eivät ole tuottaneet vielä tulosta. ”Harvinaisten maametallien erottelun parissa tehdään kuitenkin paljon tutkimus- ja kehitystyötä, mm. Jyväskylässä ja Lappeenrannassa. Toiveissa olisi, että saisimme kehitettyä myös Eurooppaan oman kierrätysprosessin harvinaisille maametalleille.”

Lisää aiheesta

Lisätietoa

  • Projektipäällikkö Minna Haavisto, etunimi.sukunimi@prizz.fi sekä
  • Projektipäällikkö Sami Leppimäki, etunimi.sukunimi@prizz.fi 

  • Tulosta sivu