Koululaiset rakentavat kiertotaloutta Lappeenranta Junior Universityssä

Uutinen 27.4.2020 klo 10.03
Uniorin eskarilaisia. © Lappeenrannan kaupunki

Kiertotalousteema on vahvasti mukana Lappeenranta Junior Universityn eli Uniorin ympäristökasvatustyössä. Uniori on osa LUT-yliopiston ainutlaatuista oppimis- ja opetuskokonaisuutta, joka palkittiin kansainvälisen kestävän kehityksen kampusverkoston (ISCN) vuoden 2020 parhaana yhteistyömallina.

Uniorissa kiertotalousteemaa opiskelevat ja tutkivat niin esikoululaiset, 3.-luokkalaiset, 8.-luokkalaiset kuin lukiolaisetkin. Yhteistyötä tehdään muun muassa Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ja Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kanssa.

Kännykän elinkaari tutuksi

Uniorissa 4.-luokkalaiset lapset tutustuvat kiertotalouden saloihin neljän oppitunnin aikana Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n (EKJH) laatiman oppimateriaalin pohjalta. Oppilaat oppivat esimerkiksi kännykän valmistuksessa käytettävistä materiaaleista, kännykän elinkaaresta ja siitä, kuinka materiaaleja voidaan kierrättää.

”Jotta kiertotalous voi toteutua, on siitä tehtävä kiinnostavaa ja tunnettua. Opetuksella ja koulutuksella on tässä merkittävä rooli. Esimerkiksi Sitra uskoo, että nykypäivän koululaisten valmistuessa työelämään kiertotaloudesta ei enää vain puhuta, vaan se on ainoa tapa toimia”, sanoo Lappeenrannan ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

Oman asumisen ympäristökuormaa keventämään

Kahdeksasluokkalaiset keskittyvät pohtimaan omaa kulutusta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä rakentamaan kestävää, kiertotaloudelle pohjautuvaa tulevaisuutta. He opiskelevat Puhdas energia ja kestävä asuminen -aihepiiriä eri oppiaineissa. Kokonaisuus sisältää kiertotalouden lisäksi energiatehokkuutta, jäteveden puhdistusta, älykkäitä järjestelmiä ja automaatiota sekä kestävää rakentamista.

Monialaiseen oppimiskokonaisuuteen sisältyy omaan asumiseen liittyvä projektityö, jonka avulla oppilaat ja heidän kotinsa osallistuvat Greenreality-kodit -toimintaan tutkimalla oman kodin hiilijalanjälkeä ja keinoja sen pienentämiseksi. Tällä tavalla Greenreality-kodit -toiminta saavuttaa vuosittain koko ikäluokan eli noin 700 kotia.

Kaikki 8.-luokkalaiset pääsevät lisäksi vierailemaan LUT-yliopistolla, jossa eri yritykset ja koulutusohjelmat toteuttavat oppilaille työpajoja. Osana Circwaste-hanketta kiertotalouden aluekoordinaattori toteutti työpajan, jossa oppilaat miettivät jakamis- ja kiertotalouden mahdollisuuksia tulevaisuuden asuinalueella.

Uniorin 8.-luokkalaiset opiskelevat yhdessä teekkareiden kanssa. © Lappeenrannan kaupunki

Lukiolaiset jalkautuvat yrityksiin

Lukiolaisille on rakennettu osaksi Unioria vapaaehtoinen Kestävä yritystoiminta -teemaopintokurssi. Samalla on kehitetty kurssiin linkittyvää Greenreality-kumppanitoimintaa keskustan kivijalkayrityksille.

Kurssin aikana lukiolaiset perehtyvät ympäristökartoituksen tekoon ja ympäristöasioiden perusteiden hallintaan pk-yrityksissä. Tämän jälkeen he jalkautuvat auttamaan keskustan kivijalkayrityksiä Greenreality-sitoumusten teossa ja laatimaan alkukartoituksia sitoumuksia varten. Yrityksistä kartoitetaan muun muassa energiankulutus, jätehuolto ja kierrätys, vastuulliset hankinnat sekä liikkuminen. Kartoitusten perustella yrityksille laaditaan ympäristötavoitteet seuraavalle vuodelle. Kun yritykset sitoutuvat tavoitteisiin, he saavat Greenreality-kumppani -statuksen.

Ainutlaatuinen yhteistyö tutkimuksen ja koulujen välillä

”Uniori-toiminnan kautta LUT-yliopiston kiertotalousosaaminen ja viimeisimmät tutkimustulokset saadaan paikallisten lasten, nuorten ja heidän opettajiensa käyttöön. Yhteistyökumppaniemme avulla olemme luoneet lapsille ja nuorille kiinnostavia ikätasoon sopivia opetuskokonaisuuksia, joiden oppien uskomme valuvan lasten kautta myös heidän perheisiinsä. Palautteiden perusteella etenkin kierrätystaitoiset eskarilaisemme haastavat vanhempansa ja isovanhempansa lajittelemaan jätteet oikein!”, kertoo LUT Junior Universityn koordinaattori Kati Koikkalainen.

Lappeenranta on yksi Circwaste-hankkeen kiertotalouden edelläkävijäkunnista. Kaupungin Lappeenranta 2033 -strategiassa sekä kiertotalous että vihreitä arvoja painottava kasvatustyö ovat tärkeässä roolissa. Kiertotaloudella on myös keskeinen rooli Lappeenranta-Lahden teknilllisen yliopiston (LUT-yliopisto) strategiassa: kaupungin ja yliopiston yhteistyön tavoite on vahvistaa oppilaiden kiinnostusta tieteeseen, tutkimiseen ja yliopisto-opintoihin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Teksti: Ympäristötarkastaja Salme Muurikka, Lappeenrannan kaupunki

Lisää aiheesta

Lisätietoa

  • LUT Junior Universityn koordinaattori Kati Koikkalainen, kati.koikkalainen@lut.fi, LUT-yliopisto

  • Tulosta sivu