Keksi, karsi, korjaa ja kierrätä – Kiertotalouskokeilujen ideahaku käynnistyy Jyväskylässä

Uutinen 11.10.2021 klo 9.38
© Pexels

Jyväskylän kaupungin Circwaste käyttäjälähtöiset kokeilut -hanke etsii ideoita ja ratkaisuja arjen kiertotalouden, kestävän elämäntavan ja resurssiviisauden edistämiseksi Jyväskylässä. Ideahakuun voi osallistua kuka tahansa yksityishenkilö, yhteisö tai yritys.

Parhaat ideat pääsevät jatkojalostuksen jälkeen kokeiltaviksi käytännössä Jyväskylän alueella vuosien 2022–2023 aikana. Kokeilujen on tarkoitus olla lyhytkestoisia, noin 1–3 kuukauden pituisia. Toteutukseen valituille ratkaisuille on luvassa rahoitusta enimmillään 7000 euroa kokeilua kohden. Toteutettavat kokeilut saavat myös asiantuntijasparrausta sekä viestinnällistä tukea ja näkyvyyttä Circwaste-hankeviestinnän kautta.

Ideahaku on avoinna 11.10.–21.11.2021.

Luovia ideoita haetaan muun muassa:

 • Materiaalien uusiokäyttöön
 • Jakamistalouteen eli tavaroiden ja muiden resurssien yhteiskäyttöön
 • Kulkuneuvojen yhteiskäyttöön ja kimppakyyteihin
 • Ekodesigniin
 • Kierrätykseen ja tavaroiden uudelleenkäyttöön
 • Ruokahävikin vähentämiseen
 • Lähiruokaan ja kaupunkiviljelyyn
 • Jätteen synnyn ehkäisyyn
 • Jätteiden lajitteluun ja keräykseen

"Etsimme etenkin sellaisia innovatiivisia ideoita, joissa kehitetään rohkeasti uudenlaisia toimintatapoja. Aiemmissa kokeiluissa on testattu muun muassa kalusteiden kierrätystä opiskelija-asuntoloissa, liikkuvaa korjauspajaa, eri jätejakeiden lajittelun ja kierrätyksen parantamista taloyhtiöissä, yhteiskäyttöautoa opiskelijoiden käytössä sekä ruokahävikin pienentämistä koulun ruokalassa", kertoo Circwaste käyttäjälähtöiset kokeilut -osahankkeen projektipäällikkö Outi Manninen.

Parhaat ideat kokeiluiksi

Asiantuntijoista koostuva raati valitsee saaduista ideoista kuusi luovinta ja toteuttamiskelpoisinta ideaa hankkeessa toteutettavaksi. Valitut ideat jalostetaan kokeiluiksi ja toteutetaan Jyväskylän alueella vuosien 2022–2023 aikana yhteistyössä Circwaste-hankkeen ja kokeilijoiden kanssa.

Jotta omalla idealla olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet päästä toteutukseen, ideahaussa tärkeää on tuoda esille se, mitä ongelmia haluat ratkaista, mitä haluat kehittää ja miten. Olennaista on myös se, että idea edistää kiertotalouden, kestävän elämäntavan ja resurssiviisauden toteutumista Jyväskylässä.

"Kiertotalouden avulla voidaan tarjota ratkaisuja yhteiskunnan kestävyys- ja ympäristöhaasteisiin, muun muassa siihen, kuinka vähentää ilmastopäästöjä, parantaa materiaalien hyötykäyttöä, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä sekä edistää kestävää kulutusta ja elämäntapaa vähentäen samalla luonnonvarojen ylikulutusta", painottaa Jyväskylän kaupungin ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen.

"Pyydämmekin asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä lähettämään omat ideansa näiden haasteiden ratkaisemiseksi ja kutsumme mukaan yhteistyöhön tekemään Jyväskylästä resurssiviisaamman ja kestävämmän kaupungin!"

Hakuohjeet

Idea sekä muut pyydetyt tiedot lähetetään verkkosivulta www.jyvaskyla.fi/hankkeet/circwaste/kokeilut löytyvän hakulomakkeen kautta. Lomake aukeaa haun käynnistyessä 11.10.2021 ja ideoita voi lähettää 21.11.2021 asti. Ideahakuun osallistuneiden kesken arvotaan kolme kappaletta Jyväskylän kaupunginteatterin lahjakortteja.

Ideat arvioidaan joulukuun alussa ja parhaiden ideoiden esittäjiin otetaan yhteyttä. 

Ideahaku on osa Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimaa EU:n LIFE+-ohjelmasta rahoitettua Circwaste-hanketta (2016–2023), jolla edistetään kiertotalouden toteutumista maassamme. 

Lisää aiheesta

Lisätietoja:

 • ympäristöasiantuntija Outi Manninen, p. 040 5653 066, outi.manninen(at)jyvaskyla.fi

 • Tulosta sivu