Hevosenlanta ongelmasta resurssiksi Lahden Jokimaalla

Uutinen 25.2.2019 klo 9.47
Hevoskuva 285
Kuva:  Ville Uusitalo

Hevosenlanta on arvokas resurssi, jonka energiapotentiaalia hyödynnetään Lahden Jokimaan ravikeskuksen alueelle nousevassa biokaasulaitoksessa.

Hevosenlannan lisäksi laitoksessa on tarkoitus käyttää raaka-aineena myös elintarviketeollisuuden ja Päijät-Hämeen alueen maatalouden sivuvirtoja. Toteutuessaan laitos olisi Suomen ensimmäinen raviradan yhteydessä toimiva biokaasulaitos. Noin kolme miljoonaa euroa maksavan laitoksen rakentaminen voisi käynnistyä Lahdessa tänä vuonna järjestettävien Kuninkuusravien jälkeen.

”Kiinnostus hevosenlannan hyödyntämiseen yhtenä syötteenä biokaasulaitoksiin näyttäisi olevan lisääntymässä ja tulevaisuudessa nähtäneen myös kokeiluja hevosen lannan polttamiseen liittyen isompien keskittymien yhteydessä”, tutkijaopettaja Jouni Havukainen Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta sanoo.

Lanta on arvokas maanparannusaine ja energianlähde

Suomen noin 74 200 hevosta tuottavat vuodessa arviolta 700 000–800 000 m3 lantaa. Lannan hyvät ominaisuudet, kuten sen merkitys maanparannusaineena ja potentiaali uusiutuvan energian tuotannossa tulisikin ottaa tarkemmin tarkasteluun. Lannan tehokas hyötykäyttö voi vähentää talleille koituvia kustannuksia sekä työmäärää.

Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet (HELY) -hankkeessa vertailtiin erilaisia hevosenlannan hyötykäyttövaihtoehtoja. Selvityksen mukaan peltolevityksessä ja kompostoinnissa hyödynnetään esimerkiksi lannasta saatavat ravinteet, eivätkä laitteistoinvestoinnit ole muihin menetelmiin verrattuna suuria. Mädätyksen etuna taas on, että lannasta saadaan irti sekä sen sisältämä energia että ravinteet.

Tallien ja lantaloiden hevosenlannasta voidaan kerätä lämpöenergia talteen lämmöntalteenottoputkiston avulla, kuten Pinewood Stable Oy:n tallilla tehdään.

Järvenpääläinen Fortumin HorsePower-palvelu tarjoaa talleille helpon tavan päästä lannasta eroon ja samalla huolehtia kuivikkeen saannista. Samalla periaatteella myös Vapo tarjoaa yhdistettyä kuivikehuoltoa ja lannankierrätyspalvelua.

HELY-hankkeessa tunnistettiin myös uusia mahdollisuuksia rakentaa liiketoimintaa hevosenlannan hyötykäytön ympärille. Tarkastelu toteutettiin Päijät-Hämeen alueen lantamäärien perusteella, mutta tulokset ovat sovellettavissa ja hyödynnettävissä koko Suomen alueella. Hankkeen selvitykset tarjoavat arvokasta tietoa myös muiden alueiden hevostoimijoille lannan eri käsittelyvaihtoehdoista.

Lisätietoa: