Tiedätkö missä kaikissa materiaaleissa on terveydelle haitallisia POP-yhdisteitä?

Uutinen 30.1.2023 klo 13.23
© Kai Widell

Ympäristöministeriö on julkaissut oppaan, joka auttaa tunnistamaan pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältäviä jätteitä eli POP-jätteitä. POP-asetuksen jätteitä koskevia pitoisuusrajoja on juuri uudistettu. Muutoksia on sovellettava jätteiden käsittelyssä 10.6.2023 alkaen.

Oppaassa käsitellään rakennusten purkujätteiden, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, romuajoneuvojen, tekstiilijätteiden, sammutusvaahtojen, valokuvaustuotteiden sekä jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvien jätteiden sisältämiä POP-yhdisteitä. Lisäksi oppaassa käydään läpi EU:n POP-asetuksen ja kansallisen jätelainsäädännön keskeisimmät POP-jätteitä ja niiden käsittelyä koskevat velvoitteet.

Jätteet on käsiteltävä POP-jätteenä, jos ne sisältävät POP-yhdisteitä yli asetuksen määrittelemän pitoisuusrajan. POP-jätteiden kierrätys on kielletty. Jäte on käsiteltävä niin, että sen sisältämät POP-yhdisteet hävitetään pysyvästi.

Pitoisuusrajat vaikuttavat hyvin monenlaisten tuotteiden jätehuoltoon, koska POP-yhdisteitä on käytetty esimerkiksi ajoneuvoissa, sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, tekstiileissä ja rakennustuotteissa.

POP-yhdisteet ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia kemiallisia yhdisteitä, jotka kertyvät eliöihin ravintoketjussa ja kulkeutuvat kauas päästöpaikastaan. Niiden on arvioitu voivan aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja terveyshaittoja.

Lue lisää:


  • Tulosta sivu