Laitetaan hyvä kiertämään

Uutinen 29.5.2019 klo 10.48
Tuuli Myllymaa kesäkuva 556
Tuuli Myllymaa © Hannele Ahponen / SYKE

Kevät on ahkeroitu ja lukukausi häämöttää loppuaan niin koululaisilla kuin Circwaste-hankkeessa. Kevätkauden merkittävimmässä tapahtumassa, Kiertotalouden kirittäjät -tilaisuudessa 8.5. Otaniemessä, esiteltiin yli sadalle kuulijalle teeman kiinnostavimpia hankkeita ja tuoreimpia tutkimustuloksia eri puolilta Suomea.

Tilaisuus huipentui ensimmäisen Kiertopalkinnon myöntämiseen. Kiertopalkinto valitaan Materiaali- ja energialoikka -verkkopalvelun hyvistä esimerkeistä, joita kunnat, yritykset tai yksityishenkilöt tekevät luonnonvaroja säästävien, puhtaampien ja energiatehokkaampien ratkaisujen löytämiseksi.

Ensimmäiseksi Kiertopalkinnon saajaksi valittiin WeFood-hävikkiruokamyymälä, jonka toiminta on ratkaisemassa yhtä kansallisesti ja globaalisti merkittävintä tavoitetta: ruokahävikin vähentämistä. WeFood myy eri toimittajien lahjoittamia tuotteita, jotka muuten olisivat päätyneet hävikkiin lähellä olevan ”parasta ennen” -päivän vuoksi tai koska ne ovat muulla tavoin kakkoslaatua. Kirkon ulkomaanavun ylläpitämä kauppa toimii pääasiassa vapaaehtoisvoimin.

Parhaimmillaan kiertopalkinto voi toimia kannustimena hyvän kierteelle, kun yksittäiset esimerkit innostavat muita toimimaan samoin ja hyvät ideat kopioidaan käyttöön.

WeFood onkin erinomainen esimerkki toiminnasta, jolla on hyvin moniulotteisia myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Turhaan viljelty, kasvatettu, jalostettu, kuljetettu ja valmistettu ruoka on mitä suurinta resurssien – luonnonvarojen, maan, energian ja rahan – tuhlausta. Kuten palkinnon saajan valinnut Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi perusteluissaan totesi, ruokahävikin pienentämisellä on erittäin suuri merkitys niin ilmastonmuutoksen torjunnan kuin maankäytön ja luonnon monimutkaisuuden kannalta. Ja vaikka toimintakonseptia ei ole suunniteltu taloudellisen voiton näkökulmasta, kansantaloudellisesti ruokahävikin vähentäminen lisää resurssitehokkuutta.

WeFood-kaupan toiminnalla on myös merkittäviä yhteisöllisiä vaikutuksia, sillä se tarjoaa työtä yli sadalle vapaaehtoiselle ja tukityöllistetylle työntekijälle. Lisäksi mahdolliset voitot ohjataan kehitysyhteistyöhön. Kauppakeskus Redissä sijaitseva myymälä tulee lähelle tavallista kuluttajaa ja antaa yhden vaihtoehdon lisää niin ideologisin perustein valinnan tekevälle asiakaskunnalle kuin heille, joille ratkaiseva tekijä on ruokakassin halvempi hinta.

Kiertotalouden toivotaan tuovan yhteiskunnalle paljon hyvää: luonnonvarojen käyttö vähenee samalla kun taloudellinen vauraus ja ihmisten hyvinvointi säilyy. Ympäristön, talouden ja sosiaalisten tekijöiden välisen tasapainon löytäminen on jatkuvasti muuttuva kestävyyshaaste. Koettu epäoikeudenmukaisuuden tunne on yksi merkittävimmistä hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja sillä on vaikutusta myös globaaliin turvallisuuteen. Sen vuoksi vaurauden oikeudenmukaista jakaantumista voidaan pitää yhtenä keskeisenä onnistuneen kiertotalouden sosiaalisena kriteerinä.

Kaikkien kiertotalouden toimintamallien ei edes tarvitse kattaa kaikkia kestävyyden ulottuvuuksia kerralla. Tarvitaan niin pieniä kuin suuria keinoja, jotka yhdessä ja kopioituna tarjoavat avaimen kestävämpään tulevaisuuteen.

Tuuli Myllymaa, Ryhmäpäällikkö, DI, Jäteasiain hallintaryhmä, Circwaste-hankkeen projektipäällikkö
Suomen ympäristökeskus SYKE