Kestävä kasvu kunnissa -webinaari esitteli laajan kattauksen rahoitusmahdollisuuksia ja työkaluja vihreään siirtymään

Uutinen 26.4.2021 klo 12.06
© AdobeStock

Kestävä kasvu kunnissa - rahoitusta ja ratkaisuja - tilaisuus tarjosi kunnille uusinta tietoa kestävää kehitystä tukevista ratkaisuista, toimintamalleista ja menetelmistä sekä näitä tavoitteita tukevista ajankohtaisista rahoitusmahdollisuuksista. Konkreettisella tasolla eturintamassa useat kuntaverkostot edistävät eri teemojen kautta kestävää kasvua alueillaan. Rahoitusratkaisujen lisäksi tilaisuudessa esiteltiin eri kuntaverkostot sekä näissä tuotettuja kestävyyttä tukevia työkaluja. 

Vihreä siirtymä

Kunnilla on juuri nyt merkittäviä mahdollisuuksia hakea rahoitusta vihreään siirtymään. Vihreän siirtymän ohjelmalla ja rahoitusinstrumenteilla tuetaan murrosta kestävään yhteiskuntaan. Murros kattaa niin energiajärjestelmät, yhdyskunnat ja liikenteen, rakentamisen kuin biodiversiteetin ja luontopohjaiset ratkaisut. Kestävä kasvu kunnissa - rahoitusta ja ratkaisuja -tilaisuuden tarkoituksena oli kannustaa kuntia hyödyntämään tarjolla olevia rahoitusvaihtoehtoja.  

”Vihreät investoinnit tuottavat tutkimusten mukaan noin kolme kertaa enemmän pysyviä työpaikkoja fossiilisiin investointeihin verrattuna. Vihreällä elvytyksellä on nyt mahdollista yhtä aikaa sekä tukea taloutta, että tehdä merkittävää ilmasto- ja ympäristötyötä”, muistutti tilaisuuden johdantoluennon pitänyt kehittämisjohtaja Juho Korpi ympäristöministeriöstä.

Kansallisten tukien lisäksi Suomen on tärkeää hyödyntää täysimääräisesti EU:n kautta kanavoituva kasvava rahoitus. Esimerkiksi InvestEU-ohjelman myötä EU-rahoituksen painotus siirtyy entistä vahvemmin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin kuten ympäristölliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen.

Viisaasti toteutettuna ympäristön, yhteiskunnan, työntekijöiden ja elinkeinoelämän tavoitteet saadaan tukemaan toisiaan. Kun euron voi käyttää vain kerran, kannattaa se käyttää siten, että sillä ratkaistaan yhtä aikaa myös ilmasto- ja monimuotoisuuskriisiä sekä hiilineutraaliustavoitetta. 

Tilaisuuden esitykset:

Katsaus olemassa olevista rahoitusratkaisuista

Kooste eri kuntaverkostoista

Kuntien työkalut kestävän kasvun toteuttamiseksi 

Tilaisuuden järjestivät

Canemure – Circwaste – FISS – FISU – Hinku – KETS – Luontokunnat
SYKE, Motiva, Kuntaliitto, YM, Energiavirasto

Lisätietoja

Tutkija Hanna Savolahti, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. +358 (0)295 251 592


  • Tulosta sivu