Jyväskylä on vuoden kiertotalouskunta 2019

Uutinen 11.9.2019 klo 14.27
Vuoden kiertotalouskunta -kilpailun palkitut: Tapio Siikaluoma ja Satu Pietola Oulun kaupungilta, Pirkko Melville Jyväskylän kaupungilta sekä Markku Heinonen ja Salme Muurikka Lappeenrannan kaupungilta. ©  Katja Lepistö/SYKE

Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Sitra haastoivat toukokuussa 2019 kaikki Suomen kunnat kisaamaan vuoden kiertotalouskunnan tittelistä. Jyväskylän kaupunki julkistettiin kilpailun voittajaksi Kuntamarkkinoilla 11.9. Kunniamaininnat saivat Lappeenrannan kaupunki ja Oulun kaupunki. Kilpailuun osallistui yhteensä kymmenen kuntaa.

”On hienoa, että näin monipuolinen joukko kuntia osallistui kilpailuun. Hakemuksista käy ilmi, että kunnissa tehdään jo hyvin monipuolista kiertotaloustyötä. Kilpailun myötä näistä hyvistä esimerkeistä saadaan levitettyä tietoa myös eteenpäin”, sanoo ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa SYKEstä.

Voittajakunta Jyväskylä sitoutunut pitkäjänteisesti kiertotalouteen

Jyväskylä on osoittanut vahvaa ja pitkäjänteistä sitoutumista kiertotalouteen ja resurssien kestävään käyttöön. Jyväskylässä on rohkeasti tehty lukuisia kokeiluja, joista moni on jäänyt pysyvästi käyttöön ja useita on levitetty muihin kuntiin, esimerkkinä menestynyt hukkalounaskokeilu. Jyväskylän luoma biokaasuekosysteemi on hieno esimerkki kaupungin järjestelmällisestä työstä kohti fossiilittomampaa autokantaa ja omavaraista biokaasun tuotantoa.

Jyväskylä tekee myös poikkeuksellisen laajaa ja vaikuttavaa yhteistyötä. Kaupunki on yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa tehnyt tutkimuksellisia kokeiluja ja laatinut kiertotaloutta tukevia opetussisältöjä. Yritykset ovat puolestaan voineet käyttää uutta Kankaan asuinaluetta älykkäiden ratkaisujen testialustana. Toimet ovat olleet omiaan lisäämään myös asukkaiden hyvinvointia vahvistamalla yhteisöllisyyttä ja luomalla mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiselle. Lisäksi kuntalaisia aktivoidaan tapahtumien, kilpailujen ja kampanjoiden avulla.

”Olemme iloisia ja positiivisesti yllättyneitä saamastamme tunnustuksesta! Resurssiviisas Jyväskylä on sitoutunut olemaan hiilineutraali jo vuonna 2030 ja jätteetön vuonna 2040. Tämä tunnustus kannustaa meitä ponnistelemaan entistä määrätietoisemmin kohti kunnianhimoisia tavoitteitamme”, iloitsevat tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville ja ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen Jyväskylän kaupungilta.

Lisätietoa

  • Ryhmäpäällikkö Tuuli MyllymaaSuomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Tulosta sivu