Julkisen taiteen ympäristövaikutuksien arvioimiseen rakennetaan laskuri

Uutinen 1.2.2023 klo 10.28
© serge-b / Adobe Stock

Turun ammattikorkealoulu toteuttaa tänä vuonna taiteen ympäristöjalanjäljen laskemiseen soveltuvan laskentatyökalun osana Circwaste-hanketta. Laskurin on tarkoitus helpottaa taiteilijoita päästölaskentaa vaativissa kohteissa sekä taiteellisen työn ilmastonäkökulmien huomioimisessa.

Taiteen ympäristövaikutuksia ja laskurin käyttöä tarkastellaan kolmen erilaisen tapausesimerkin ja taideopiskelijoiden koulutuksen kautta. Esimerkkiteosten avulla testataan laskurin käyttöä sekä kuvataan sen mahdollisuuksia. Lisäksi herätetään keskustelua taiteen vaikutuksista yhteiskuntaan ja edistetään luovien alojen kestävyyssiirtymää.

Laskuri ja siihen liittyvä käyttäjän opas julkaistaan kesän 2023 aikana.

Lisää aiheesta

Lisätietoja 

  • suunnittelija Inka Mäkiö, Turun AMK, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi, p 040 355 0174

  • Tulosta sivu