CircBrief: Maarakentamisen kiertotalous säästää arvokkaita luonnonvaroja

Uutinen 3.6.2022 klo 16.19
© Adobe Stock

Uusi CircBrief-julkaisu esittelee parhaita käytäntöjä ja esimerkkejä maarakentamisen kiertotalouteen. Julkaisu on tarkoitettu kaikille maarakentamisen ammattilaisille ja maarakennushankkeista vastaaville.

Julkaisussa kerrotaan Turun seudun massakoordinaatiotoiminnasta, jossa toimintaa on laajennettu alueelliseksi ottamalla yhteistyöhön mukaan alueellinen jätehuoltoyhtiö Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) sekä massojen hallinnan operatiivisesta toiminnasta vastaava Kiertomaa Oy. Lisäksi julkaisussa esitellään Rambollin toteuttamia kestäviä maarakentamisen esimerkkejä, joissa on hyödynnetty erilaisia uusiomateriaaleja ja vältetty siten merkittäviä määriä kasvihuonekaasupäästöjä sekä neitseellisen materiaalin käyttöä. 

Järkevällä maamassojen hallinnalla taloudellisia hyötyjä ja päästösäästöjä

Maa ja maaperä ovat rajallisia resursseja, joita tulee käyttää harkiten. Maaperä tuottaa ihmiselle tärkeitä palveluja: se kierrättää vettä, hiiltä ja ravinteita sekä hajottaa ja suodattaa epäpuhtauksia. Maa-ainesten otto vaikuttaa kuitenkin merkittävästi maaperän toimintoihin sekä vähentää ekologista ja maisema-arvoa.

Maarakentamisen kiertotalous on materiaalien hyötykäyttöä mahdollisimman lähellä lopullista käyttöpaikkaansa ja mahdollisimman arvokkaassa rakenteessa korvaamassa neitseellisiä raaka-aineita. Maamateriaalia ei dumpata alempiarvoisiin kohteisiin, jos materiaali on teknisesti käyttökelpoista vaativammassakin rakenteessa. Kun maamassojen kuljetusmatkat ovat riittävän lyhyitä, on vaihtoehtoisten materiaalien käyttö myös taloudellisesti kannattavaa. Järkevällä maamassojen hallinnalla voidaan vähentää myös ilmastopäästöjä.

Tutustu julkaisuun

Lisätietoa

  • Yksinkönpäällikkö Marjo Koivulahti, Ramboll, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
  • Toimitusjohtaja Antti Kuosmanen, Kiertomaa, etunimi.sukunimi@kiertomaa.fi
  • Tutkija Hanna Savolahti, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi

  • Tulosta sivu