Rakennusjäte kiertämään – uusi opas pienrakentajille

Uutinen 20.11.2019 klo 13.27
© Puhas Oy

Miten lajitella rakennustyömaalta ylijäänyt eristevilla, kipsilevyt tai PVC-putket? Uusi Rakentajan lajitteluopas antaa vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin.

”Oppaassa kerrotaan kaikki, mitä pienrakentajan tarvitsee tietää lajittelusta. Opas on kohdennettu erityisesti Pohjois-Karjalan alueen rakentajille, mutta sitä voidaan soveltaa hyvin myös muualla Suomessa”, kertoo oppaan tuottaneen Puhas Oy:n projektipäällikkö Matti Mikkelä.

Selkeässä ja tiiviissä oppaassa neuvotaan työmaan lajittelun suunnittelussa, jätteiden siirtoasiakirjojen laatimisessa, eri jätejakeiden lajittelussa sekä niiden toimittamisessa kierrätykseen.

”Opas on tarkoitettu niin rakentajille, rakennusten purkua tekeville kuin saneeraajille. Valitsimme tietoisesti tarkemmaksi kohderyhmäksi kotitaloudet ja pienet yritykset, jotka tekevät erilaisia remontteja. Toki monet isommatkin rakennusfirmat ovat aiheesta kiinnostuneita, mutta kunnallisena toimijana emme ota niiden jätteitä vastaan, joten he tarvisivat oman ohjeistuksena. Toki erilaiset toimijat voivat saada tästä oppaasta inspiraatiota oman toimintansa kehittämiseen”, kertoo Mikkelä.

Positiivinen asenne kierrätykseen on Mikkelän mukaan kaiken lähtökohta myös rakennustyömailla. Sen lisäksi on tärkeää ennakoida, millaisia jätteitä ja miten paljon työn eri vaiheissa syntyy.

© Puhas Oy

Rakennusjätteen uusi elämä

Rakennus- ja purkutyömaiden suurin jätelajike on kiviaines. Pienemmät jätejakeet, kuten muovi, olisi myös tärkeää saada kiertoon, sillä niidenkin määrät ovat merkittäviä verrattuna esimerkiksi kotitalouksien jätemääriin.

”Rakennusjätteiden kierrätysmahdollisuudet lisääntyvät koko ajan. Esimerkiksi käytetystä kipsilevystä tehdään uutta kipsilevyä ja myös rakentamisessa käytettävät eristevillat on mahdollista kierrättää. Metalli on valitettavasti vielä ainoa jätelaji, josta maksetaan, ja jolla on jo itsessään taloudellista arvoa. Toivottavasti tulevaisuudessa muillekin kierrätysmateriaaleille syntyy kysyntää ja sitä kautta samanlaista arvoa”, sanoo Mikkelä.

Tavoitteena kierrätyksen kannattavuus

Tällä hetkellä suurimmalle osalle kierrätettäville rakennusmateriaaleille ei ole riittävästi kysyntää. Kierrätyksen kannattavuus riippuu myös paikasta. Rakennusjätteiden kierrätysliiketoimintaa on Etelä-Suomessa paljon enemmän kuin muualla Suomessa. Pitkät kuljetusetäisyydet puolestaan kasvattavat jätteiden kierrätyskuluja ja saattavat nostaa kynnystä toimittaa niitä kierrätettäväksi.

”Toisaalta sekalaisen rakennusjätteen tuottaminen kallistuu ja tulee lopulta kannattamattomaksi. Esimerkiksi EU ohjaa vahvasti tähän suuntaan lainsäädännöllä. Mielestäni rakentamisen kiertotaloutta tulee edistää kaikin mahdollisin ohjauskeinoin, esimerkiksi neitseellisten raaka-aineiden verotusta kehittämällä”, pohtii Mikkelä.

Rakentajan lajitteluopas on tuotettu Circwaste-osahankkeessa, jossa jätehuoltoyhtiö Puhas Oy kehittää rakennus- ja purkujätteiden lajittelua sekä kierrätystä omistajakuntiensa Joensuun, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven alueilla.

Lisää aiheesta

Lisätietoa

  • Projektipäällikkö Matti Mikkelä, Puhas Oy, puh 050 326 2985, matti.mikkela@puhas.fi

  • Tulosta sivu