Kuopiossa rakennetaan resurssiviisaita kouluja

Uutinen 11.2.2019 klo 13.48
Kuopio lahipalvelukeskus 285
Kuopion maaseutualueen lähipalvelukeskus. © Kuopion tilakeskus

Kuopiossa on tavoitteena rakentaa mahdollisimman kestävästi ja ilmastoystävällisesti. Kuikkalammen päiväkodissa ja Kuopion läntisen maaseutualueen lähipalvelukeskuksessa tilat on jaettu tehokkaasti tukemaan uudenlaista oppimista ja rakennusten hiilijalanjälki pidetään kurissa.

Perinteinen kohtaa uuden hirsirakenteisessa koulussa

Suunnitteluvaiheessa olevasta Kuopion läntisen maaseutualueen lähipalvelukeskuksesta rakentuu hirsirakenteinen koulurakennus, joka kokoaa suojiinsa 220 oppilasta päivähoidosta kuudenteen luokkaan saakka. Tavoitteena on rakentaa uusien oppimisperiaatteiden ympärille moderni koulu, jossa perinteiset luokkatilat on korvattu avoimilla oppimisympäristöillä.

”Kaikki tilat ovat tehokkaasti oppilaiden käytössä. Huoneet ovat muunneltavissa erilaisiksi ja -kokoisiksi opetustiloiksi, mikä tarkoittaa sitä, että pärjäämme entistä pienemmillä neliöillä”, hankesuunnitteluarkkitehti Emilia Rönkkö Kuopion Tilakeskuksesta sanoo.

Koulurakennus avataan myös iltakäyttöön asukkaiden kokoontumispaikaksi ja esimerkiksi kansalaisopisto voi hyödyntää koulun kädentaitotiloja. Liikuntatiloissa voidaan toteuttaa muun muassa ryhmäliikuntaa kuntalaisille.

Hiilijalanjälki kuriin

Lähipalvelukeskukseen yhdistetään kolme elinkaarensa lopussa olevaa koulutilaa. Rakennuksen energiantuotannossa ratkaisuina ovat maalämpö ja aurinkopaneelit, joiden määrää voidaan optimoida laskelmien avulla.

Kiihdyttämö-hankkeen puitteissa tehtiin laskelmia siitä, kuinka paljon energiakustannuksissa pystytään säästämään ja päästöjä vähentämään, kun vanhat koulurakennukset korvataan yhdellä uudella. Laskelmissa huomioitiin myös koulukuljetuksista aiheutuvat päästöt.

”Vaikka osan oppilaista koulumatka pitenee ja kuljetukset kasvaisivat siten noin 70 prosenttia, säästämme energiaa jopa 60 prosenttia verrattuna lähtötilanteeseen”, Rönkkö sanoo. ”Selvityksen perusteella saimme välitettyä päättäjille konkreettisia laskelmia päätösten pohjaksi.”

Suuren mittakaavan hirsirakenteinen koulurakennus asettaa suunnittelulle omat haasteensa.

Palotekniset asiat vaativat selvittelyä, etenkin kun haja-asutusalueen vesijohtoverkostossa ei päästä samoihin tehoihin kuin kaupunkialueella. Oppia on haettu esimerkiksi Iisalmen hirsirakenteisesta koulusta.

Monipuolisia energiaratkaisuja päiväkodissa

Kuopioon parhaillaan nousevassa Kuikkalammen päiväkodissa lähtökohtana ovat monikäyttöisyys, huollettavuus sekä terveellisyys.

Vuoden 2020 alkupuolella aukeavan päiväkodin energia tuotetaan monipuolisesti. Päiväkoti lämpiää kaukolämmöllä, kun taas jäähdytysenergia tuotetaan maalämpöjärjestelmän kautta. Aurinkopaneeleista saadaan energia rakennuksen sähköntuotantoon.

”Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat laskevat parhaillaan, kuinka suuri elinkaaren aikainen hiilijalanjälki rakennuksella on, ja kuinka paljon jalanjälki pienenee esimerkiksi aurinkopaneelien myötä. Lisäksi olemme mallintaneet erilaisten rakennusmateriaalien vaikutusta”, ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen Kuopion kaupungilta kertoo.

Kuikkalammen päiväkoti 556
Kuikkalammen päiväkoti. © QVIM arkkitehdit

Kaikkiaan 150-paikkainen päiväkoti on kaupungin isoimpia ja se tulee tarjoamaan tiloja myös nuorisotoiminnalle, iltapäiväkerhoille sekä liikuntapalveluille ilta- ja viikonloppuaikaan sekä kesällä. Näin rakennuksen käyttöaste nousee merkittävästi.

Kuopion uudet koulurakennukset toimivat mallina ja esimerkkinä tuleville rakennushankkeille.

”Kaupunkitasolla meidän tulee arvioida ilmastovaikutukset kaikissa hankkeissa. Näiden pilottihankkeiden laskelmat ovat jo nyt auttaneet arvioimaan rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia entistä paljon tarkemmin ja konkreettisemmin”, Kuuluvainen sanoo.

Julkisten hankintojen vähähiilisyys- ja kiertotalouskiihdyttämö on hanke, joka liittää vähähiilisyden ja kiertotalouden tavoitteet julkisiin hankintoihin ja arvioi niiden elinkaarenaikaisia hyötyjä hankintojen suunnitteluvaiheessa. Hanketta vetää Suomen ympäristökeskus ja rahoittaa Sitra. Hankkeessa tehdään yhteistyötä KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa. 
 

Lisää aiheesta


Lisätietoa

Hankesuunnitteluarkkitehti Emilia Rönkkö, Kuopion Tilakeskus
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen, Kuopion kaupunki
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
 

Muita uutisia Kuopiosta 


  • Tulosta sivu