Resurssitehokuutta rakentamiseen Porin seudulla

Porin kaupunkimaisema 556
© Porin kaupunki

Porin kaupunki edistää alueellaan resurssitehokasta rakentamista ja vahvistaa kiertotalouteen liittyvää yhteistyötä rakennusalan toimijoiden välillä.

Hankkeessa kootaan rakentajien, rakennusyhtiöiden, kiinteistönomistajien, viranomaisten ja korkeakoulujen välinen yhteistyöverkosto. Verkosto etsii ja toteuttaa hyviä käytäntöjä rakennusjätteiden kierrättämiseksi ja vähentämiseksi.

Rakentamisen jätteet hyötykäyttöön

Kaupunki tukee erityisesti rakennusosien ja purkujätteiden kiertotaloutta erilaisin käytännön toimenpitein. Hankkeeseen valittavissa esimerkeissä pyritään toteuttamaan vaadittu 70 prosentin kierrätysaste erilaisissa rakentamisen kohteissa kuten oppilaitos, omakotitalo, kerrostalo ja uudiskohde.

Hankkeen muita toimenpiteitä ovat:

  • kolmen asuntomessukohteen rakennusmateriaalien elinkaariarviointi
  • elinkaariajattelun ulottaminen hankintaprosesseihin
  • hiilijalanjälkilaskelmat kolmesta pientalosta
  • ympäristöministeriön purkukatselmusohjeiston soveltaminen purkukohteisiin
  • varaosapankin toiminnan kehittäminen
  • tiedonvälitys rakennusalan yksityisille ja julkisille tahoille

Toteutusaikataulu: 4/2017-12/2020

Lisätietoja:

Projektisuunnittelija Pauliina Hakala, Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut yksikkö, etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisää aiheesta:

Julkaistu 10.10.2018 klo 10.43, päivitetty 19.7.2019 klo 10.29