Peittoon kierrätyspuisto – testiympäristö teollisuuden sivuvirtojen tuotteistamiselle

Peittoon kierrätyspuisto 556
Peittoon kierrätyspuisto Porissa. © Prizztech Oy

Porin kaupunki ja Satakunnan elinkeinoyhtiö Pizztech Oy kartoittavat Satakunnan alueen hyödyntämättömiä teollisuuden ja rakentamisen sivuvirtoja ja etsivät niille hyötykäyttökohteita. Hanke painottuu erityisesti kokeiluihin, joita voidaan toteuttaa Porin Peittoon kierrätyspuistossa.

Peittoon kierrätyspuistosta muodostuu laaja materiaalivirtojen solmukohta, jossa käsitellään, varastoidaan ja hyödynnetään jätteitä. Siellä myös tuotetaan uusioraaka-aineita ja uusiutuvaa energiaa. Tavoitteena on erilaisten käytännön kokeilujen avulla vähentää jätettä ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Magneettiromu pyörittää uusia moottoreita

Hankkeessa toteutetaan magneettiromun kierrätykseen ja magneettien erottelumenetelmiin liittyvä teollinen kokeilu.  Tavoitteena on, että jatkossa Peittoon aluetta voidaan hyödyntää magneettimateriaalien välivarastointi- ja käsittelyalueena.

Metalliromun magneetit sisältävä arvokkaita maametalleja. Käytetyistä magneeteista saatavat materiaalit voisivat korvata Eurooppaan tuotavia neitseellisiä raaka-aineita. Käytöstä poistuvista moottoreista irrotettujen magneettien raaka-aineet voivat päätyä uudelleenkäyttöön esimerkiksi sähköautojen moottoreiden sekä tuuliturbiinien magneeteissa. Näin säästetään luonnonvaroja.

Valimoteollisuuden sivutuotteet maarakentamiseen

Peittooseen rakennettaan kaksi koekenttää, joiden avulla testataan myös valimoteollisuuden sivutuotteiden soveltuvuutta maarakentamiseen. Hankkeessa selvitetään, voidaanko neitseelliset kiviainekset korvata valimohiekasta ja muista kierrätysmateriaaleista tehdyllä seoksella. Tavoitteena on, että seosmateriaalia voidaan käyttää vastaaviin kohteisiin muuallakin.

Hankkeen toteuttajina toimivat Porin kaupunki ja elinkeinoyhtiö Prizztech Oy.

Aikataulu: 11/2016 - 12/2020

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tuula Raukola, etunimi.sukunimi@prizz.fi
Prizztech Oy

Lisää aiheesta:

Julkaistu 10.10.2018 klo 10.43, päivitetty 19.7.2019 klo 10.23