Alueiden tiekartat

Circwaste-hankkeessa on laadittu kiertotalouden tiekartat neljälle alueelle Suomessa: Lounais-Suomeen, Keski-Suomeen, Etelä-Karjalaan ja Pohjois-Karjalaan. Työhön osallistuivat kunkin alueen keskeiset sidosryhmät ja aluekoordinaattorit.

Alueiden kiertotalouden tiekartta on ohjelma, jossa määritellään alueelliset kiertotalouden tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tiekartalla edistetään valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanoa alueella. Tiekarttatyössä lähtökohtana on alueellisten vahvuuksien ja erityispiirteiden tunnistaminen. Alueiden tiekarttoja päivitetään hankkeen aikana uusilla painopisteillä sekä konkreettisilla toimenpiteillä.

Myös 10 Circwaste-edelläkävijäkuntaa tulevat laatimaan omat kiertotalouden tiekarttansa. Kuntien tiekartat julkaistaan vuoden 2019 aikana tällä sivustolla.

Tutustu alueiden tiekarttoihin


Lounais-Suomi

Circwaste-hankkeen Lounais-Suomen kiertotalouden-tiekartta from Circwaste

 

Etelä-Karjala
 


Pohjois-Karjala 


Keski-Suomi 

Julkaistu 13.12.2018 klo 8.08, päivitetty 30.1.2019 klo 18.20