Uutiset - uutiset

Ensimmäinen Edellinen
2
3
4
5
6
7
8
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Kemikaalien hallinta kiertotaloudessa

Kemikaalien kierto tuotteiden ja materiaalien mukana on tunnistettu yhdeksi kiertotalouden haasteista. Suomen ympäristökeskuksen uudessa julkaisussa pureudutaan muun muassa kemikaalien ominaisuuksiin ...

12.10.2017
Varsinais-Suomessa potentiaalia bioenergian tuotantoon

Materiaalivirtaselvitys paljasti Varsinais-Suomen potentiaalin. Maatalouden sivuvirtoja on mahdollista hyödyntää muun muassa bioenergian kuten biokaasun tuotannossa.

12.10.2017
Kierrätyslannoitteita peltoon

Perunateollisuuden sivutuotteesta ja jätevesilietteestä valmistettuja kierrätyslannoitteita demottiin Somerolla syysvehnän kylvön yhteydessä. Nestemäisillä kierrätyslannoitteilla on mahdollista optimo...

12.10.2017
Maasta on moneksi

Maa-aineksenkin voi kierrättää. Kiertomaan materiaaliterminaalissa Turussa kiviaines päätyy uudelleenkäyttöön.

29.8.2017
Kiertotaloudella talous kestävälle uralle

"Kiertotalous tulee olemaan keskeisessä asemassa, kun yhteiskunnat tulevaisuudessa siirtyvät kohti kestävämpää tuotantoa ja kulutusta", visioi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen...

29.8.2017
Vähemmän lavajätettä

Nyhtökauraa valmistava Gold&Green Foods käyttää tavarantoimituksissa kertakäyttöisten lavojen sijaan kiertäviä kuormalavoja. Digitaalisen järjestelmän ansiosta lavojen liikkumista voidaan seurata tark...

29.8.2017
Maatalouden jätemuovit talteen

Mansikkamuovitkin kiertävät Pohjois-Karjalassa. Karelia-ammattikorkeakoulu selvittää ja pilotoi maatalouden muovien kierrätysmahdollisuuksia.

29.8.2017
Moottori hyrräämään

Harvinaiset maametallit kiertävät pian takaisin moottoreiden raaka-aineiksi Porissa. Kierrätyspuiston kokeilussa pulveroidaan arvometalleja magneeteista.

29.8.2017
Biokaasun siivin

Biokaasuautolla kurvaileva Outi Pakarinen maksaa polttoaineesta mieluummin oman alueen toimijalle kuin kauas öljyntuottajamaalle.

29.8.2017
Teollisuuden jätteet maarakentamiseen

Ramboll testaa pilaantuneiden maiden ja teollisuuden ylijäämämassojen käyttämistä maanrakennuksessa. Stabilointi estää haitallisten aineiden liukenemisen luontoon.

29.8.2017
Sairaala hoitaa jätteet

Jyväskylään rakennettavassa resurssiviisaassa sairaalassa syntyy mahdollisimman vähän jätettä. Älykäs hankintajärjestelmä minimoi varaston hävikin.

29.8.2017
Kiertotalouden veturit vauhtiin

CIRCWASTE-hankkeen tuella on palkattu neljä aluekoordinaattoria, joiden tehtävänä on käynnistää uutta toimintaa materiaalitehokkuuden ja kierrätysasteen lisäämiseksi.

29.8.2017
Rahoitusta kiertotalouden toteutukseen

Etsitkö rahoitusta kiertotalouteen liittyvän idean toteutukseen? Rahoitusta on tarjolla eri lähteistä yrityksille, kunnille, järjestöille, tutkijoille ja tutkimusorganisaatioille. Materiaalitkiertoon....

24.8.2017
Julkisista hankinnoista vipuvoimaa kiertotalouteen

Kunnat saavuttaisivat merkittäviä kustannussäästöjä ja lisäisivät materiaalitehokkuutta, jos uusia raaka-aineita korvattaisiin kierrätetyillä ja uudelleenkäytettävillä materiaaleilla tai niissä hyödyn...

7.6.2017
Kiertotalouden kärkipaikalla

On kunnia-asia päästä kokeilemaan ja levittämään hyviä kiertotalouden toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä koko Suomeen ja muuallekin EU:hun, kirjoittaa Circwaste-hankkeen projektipäällikkö Tuuli My...

2.6.2017
Kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallisen jätesuunnitelman luonnos julkaistu

Valtakunnallinen jätesuunnitelma esittää keinoja, miten jätteen syntyä vähennetään, kierrätysastetta nostetaan, materiaalitehokkuutta lisätään ja kiertotaloutta edistetään seuraavan kuuden vuoden aika...

2.6.2017
Haitalliset aineet pois kierrosta

Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit pyritään pitämään käytössä mahdollisimman pitkään, mutta materiaalien kierto ei saisi aiheuttaa riskejä ihmisille tai ympäristölle. Suomen ympäristökeskuksen P...

2.6.2017
Kierrätysmateriaaleista komposiittituotteita

Kompotek Oy rakentaa Lappeenrantaan, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kupeeseen pilottilaitosta, jossa yhtiö valmistaa biokomposiittituotteita kierrätysmateriaaleista.

30.5.2017
Kiertotalousajattelua ruokajärjestelmään

Luonnonvarakeskus (Luke) edistää Circwaste-hankkeessa ruokajärjestelmän kiertotaloutta: ruokahävikin vähentämistä, sivuvirtojen parempaa hyödyntämistä ja ravinteiden kierrätystä.

30.5.2017
Jotain lainattua

Projektori. Videotykki. Äänentoistolaitteet. Spottivalot. Savukone. Peilipallot. Keski-Suomen kulttuuri- ja taidetoimijat lainaavat toisiltaan laitteita, joita olisi liian kallista hankkia yksin.

30.5.2017

Ensimmäinen Edellinen
2
3
4
5
6
7
8
Seuraava Viimeinen