Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
6
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Resurssiviisaat julkiset hankinnat vaativat resurssien vahvistamista

Julkisten hankintojen avulla vauhditetaan kiertotaloutta ja luodaan turvallisempia elinympäristöjä. Tilannetta on kartoitettu erilaisten kyselyiden avulla ja niiden tuloksissa toistuvat samat teemat: ...

12.6.2019
Porvoo, Vantaa ja Riihimäki julkaisivat tiekartat kiertotalouden edistämiseksi

Kiertotaloutta edistävän Circwaste-hankkeen edelläkävijäkaupungit Porvoo, Vantaa ja Riihimäki ovat julkaisseet kiertotalouden tiekartat, jotka ohjaavat kaupunkien resurssiviisautta edistävää työtä tul...

3.6.2019
Uusia tuotteita kotimaisen puuntuotannon sivuvirroista

Circwaste-hankkeen partneri Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES etsii, mallintaa ja testaa alueen teollisuusyritysten ja kuntien kanssa sivutuotteiden ja jätteiden kestäviä hyödyntämismenetelm...

31.5.2019
Varsinais-Suomessa toimitaan ruokahävikin vähentämiseksi

Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan Suomessa syntyy ruokahävikkiä jopa 500 miljoonaa kiloa vuodessa. Rahallisesti se vastaa noin miljardia euroa. Varsinais-Suomessa ongelmaa on lähdetty taklaamaan l...

31.5.2019
Laitetaan hyvä kiertämään

Ensimmäiseksi Kiertopalkinnon saajaksi valittiin WeFood-hävikkiruokamyymälä, jonka toiminta on ratkaisemassa yhtä kansallisesti ja globaalisti merkittävintä tavoitetta: ruokahävikin vähentämistä. WeFo...

29.5.2019
Kuntien keinot hiilineutraaliin kiertotalouteen

Suuri joukko kuntien edustajia kokoontui Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasaliin Kuntien keinot hiilineutraaliin kiertotalouteen –seminaariin 23.5.2019 vahvistamaan ilmastonmuutoksen ja kiert...

28.5.2019
Matti Muovinen Wanted - muovit kiertämään Lappeenrannassa

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi kumppaneineen halusi lisätä tietoisuutta roskaantumisen haitoista ja kiertotaloudesta sekä ehkäistä mikromuovien päätymistä ympäristöön. Ideasta syntyi tarina Matti...

27.5.2019
The Circular Classroom kasvattaa kiertotalousnatiivien sukupolvea

The Circular Classroom -ohjelma kannustaa opettajia ja oppilaita mukaan kiertotalouden maailmaan suunnittelemaan positiivista muutosta. Ohjelman avulla kukin voi tahollaan tutustua muutoksentekijöihin...

24.5.2019
Tekstiilien kierrätyksellä merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä

Circwaste-hankkeen tekstiiliaiheisessa webinaarissa käsiteltiin tekstiilien kierrätyksen nykytilaa sekä tulevaisuuden näkymiä Suomessa. Tekstiilit ovat nousseet tarkasteluissa merkittävään rooliin ilm...

21.5.2019
Ympäristömerkit kiertotalouden ja kemikaaliviisaiden hankintojen tukena

Turun ammattikorkeakoulun tuottamassa podcastissa haastatellaan Pohjoismaista tuoteryhmävastaavaa Terhi Uusitaloa Ympäristömerkintä Suomesta. Podcast antaa eväitä siihen, miten esimerkiksi Joutsenmerk...

16.5.2019
Kiertotalouden kirittäjät – tuloksia kiertotaloushankkeista Suomessa

Kiertotalouden kirittäjät – tuloksia kiertotaloushankkeista Suomessa - seminaari kokosi 150 hengen kiertotalouden parissa työskentelevän asiantuntijajoukon Otaniemen A Grid – taloon 8.5.2019. Tilaisuu...

14.5.2019
Hävikkiruokamyymälä WeFoodille Kiertopalkinto kiertotalouden edistämisestä

WeFood-hävikkiruokamyymälä on valittu ensimmäiseksi Kiertopalkinnon saajaksi. Suomen ensimmäinen hävikkiruokamyymälä WeFood avautui kauppakeskus REDIin Helsinkiin syyskuussa 2018. Kiertopalkinto nosta...

8.5.2019
Vuoden kiertotalouskunta -kilpailu käynnistyy

Opetetaanko kuntasi peruskouluissa kiertotaloutta, jaetaanko ylijäänyt hävikkiruoka kuntalaisille, hyödynnetäänkö rakentamisessa ylijäämämaita tai ovatko kiertotalousratkaisut yhtenä julkisten hankint...

2.5.2019
Oppia elinkaariarvioinnista webinaarisarjassa

Circwaste-hanke järjestI 2.4.2019 kaikille avoimen webinaarikoulutuksen ympäristövaikutusten ja kustannusten arviointiin soveltuvan elinkaarityökalun käytöstä.

29.4.2019
Tervetuloa ympäristöministeriön LIFE-rahoitusinfoon 3.5.2019

Uusin LIFE-rahoitusohjelman haku on avautumassa huhtikuussa ja ympäristöministeriö järjestää infoseminaarin LIFE-hankkeista 3.5.2019. Tilaisuudessa jaetaan tietoa LIFE-rahoituksen hakemisesta ja verko...

11.4.2019
Muovin kierrätyksen esteenä keräyspisteiden puute

Suomalaiset ovat huolestuneita muovijätteiden aiheuttamista ongelmista, ja pitävät muovin kierrätystä tärkeänä. Kierrätys koetaan kuitenkin vaikeaksi, sillä muovin keräyspisteet sijaitsevat liian kauk...

29.3.2019
Kemikaaliviisaat hankinnat kiinnostivat Tampereella

Julkisissa hankinnoissa voidaan vaikuttaa merkittävästi tuotteiden turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen, kun niiden sisältämät kemikaalit huomioidaan ajoissa. Ekomerkit, kuten joutsenmerkki, a...

25.3.2019
Muovin haitat suurennuslasin alla haamuverkoista mikroroskaan

Muovi on tällä hetkellä yksi puhutuimmista aiheista maailmalla. Tuore muovitiekartta näyttää suuntaa muovin ympäristöhaittojen vähentämiselle. Ratkaisuja muoviongelmaan etsitään myös tutkimalla biohaj...

22.3.2019
Tehoa vaarallisten jätteiden keräykseen

Vaarallisten jätteiden kerääminen talteen säästää ympäristöä ja edistää kiertotaloutta. Kuntien jätelaitosten Vaarallinenjate.fi-kampanja lisää tietoa vaarallisista jätteistä ja auttaa löytämään oikea...

8.3.2019
Keski-Suomen Sairaala Nova resurssitehokkuuden edelläkävijäksi

Jyväskylän Kukkumäkeen valmistuu vuonna 2020 uusi Sairaala Nova, jossa minimoidaan jätteiden määrä moderneilla jätehuoltojärjestelmillä ja resurssien järkevällä käytöllä.

28.2.2019

1
2
3
4
...
6
Seuraava Viimeinen