VALTSU kokosi kiertotalouden asiantuntijat ympäristöministeriöön

Uutinen 26.3.2018 klo 15.30
Valtsu tilaisuus 285

Runsaslukuinen kiertotalouden asiantuntijaverkosto kokoontui ympäristöministeriöön Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 -keskustelutilaisuuteen. Tilaisuudessa kuultiin esityksiä jätesuunnitelman ja jätedirektiivien keskeisimmistä tavoitteista ja niiden käytännön toimeenpanosta.

Tilaisuudessa esiteltiin myös käytännön esimerkkejä jo tekeillä olevista toimenpiteistä. Puheenvuoroissa kerrottiin mm. taloudellisista kannustimista, bitumikatteen hyödyntämisestä asfaltin valmistuksessa, hävikkiruokaa vähentävistä toimenpiteistä sekä kierrätyslannoitteiden hyödyntämisestä täsmäviljelyssä.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma on EU:n jätedirektiivin (2008/98/EY) edellyttämä strateginen suunnitelma jätehuollon ja jätteiden synnyn ehkäisyn valtakunnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä. Suunnitelma sisältää sekä jätehuoltosuunnitelman että jätteiden synnyn ehkäisysuunnitelman.

Jätesuunnitelmaan on valittu neljä painopistealuetta: rakentamisen jätteet, biohajoavat jätteet, yhdyskuntajätteet sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu. Näissä jätevirroissa on erityisiä haasteita jätteen synnyn ehkäisyssä tai kierrätyksen edistämisessä tulevan kuuden vuoden aikana.

Tilaisuus järjestettiin Ympäristöministeriön ja Circwaste-hankkeen yhteistyönä.

Tilaisuuden esitykset

Yhdyskuntajätteet

Rakentamisen jätteet

Biohajoavat jätteet

Tilaisuuden tallenne