Varsinais-Suomessa potentiaalia bioenergian tuotantoon

Uutinen 12.10.2017 klo 13.27
Biokaasulaitos
 

Paljonko Varsinais-Suomessa syntyy vuosittain lantaa? Paljonko kuluu kivihiiltä tai bensiiniä? Paljonko tuotetaan maitoa tai sokerijuurikkaita? Entä miten paljon syntyy sekajätettä tai biojätettä?

Nämä tiedot ja paljon muuta selviää Varsinais-Suomen materiaalivirtaselvityksestä. Selvityksessä kuvattiin alueen materiaalivirtoja keskittyen maatalouteen, energiaan, yhdyskuntajätteisiin ja keskeisiin teollisuudenaloihin. Merkittävimpiä materiaalivirtoja analysoitiin tarkemmin ja niiden arvoketjut kuvattiin. Potentiaalisia hyötykäyttökohteita tunnistettiin ja niiden talous- ja työllisyysvaikutuksia arvioitiin.

Potentiaalia bioenergiantuotantoon

Selvityksen mukaan Varsinais-Suomen vahvuudet liittyvät erityisesti maatalouteen ja bioenergiaan. Alueella on suhteellisen paljon maatalousmaata. Maatalouden sivuvirroista on mahdollista tuotteistaa korkeamman lisäarvon tuotteita kuten bioenergiaa tai kierrätysravinteita.

Biokaasun tuotanto on toistaiseksi maakunnassa vielä vähäistä, vaikka potentiaalia on. Materiaalivirtaselvityksessä kartoitettiin mahdolliset maataloudesta saatavat syötteet, joita voisi käyttää biokaasun tuotannossa.

Selvityksen on toteuttanut Gaia Consulting, ja sen laatimista ovat ohjanneet Varsinais-Suomen liitto, Valonia, Turun kaupunki ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.