Turussa kehitettiin konkreettisia keinoja Valtakunnallisen jätesuunnitelman toteuttamiseen

Uutinen 3.5.2018 klo 15.20
turun kuva 285

Kuudenkymmenen kiertotalouden asiantuntijan ryhmä kokoontui Turkuun tiekarttatyöpajaan etsimään konkreettisia keinoja, joilla voidaan saavuttaa Valtakunnalisen jätesuunnitelman tavoitteet Varsinais-Suomen alueella. Työpajassa mietittiin keinoja, joilla voidaan ehkäistä jätteen syntyä sekä lisätä rakentamisen jätteiden, biohajoavien jätteiden sekä yhdyskuntajätteiden kierrätystä. 

Kaikki Circwaste-hankkeessa mukana olevat alueet laativat alueellisen tiekartan, jossa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet, joilla lisätään alueen resurssitehokkuutta, hyödynnetään sivuvirtoja ja vähennetään syntyvän jätteen määrää. Tiekarttojen tärkeimpänä tehtävänä on katalysoida alueelle konkreettista toimintaa, synnyttää uusia tutkimus- ja kehityshankkeita sekä aloitteita. Tiekartat auttavat myös paikallisia yrityksiä, kuntia ja kansalaisia luomaan uusia ympäristöystävällisiä toimintatapoja, jotka samalla lisäävät alueellista hyvinvointia.

Tiekarttoja työstäminen on aloitettu kaikilla Circwaste-alueilla. Valmiit tiekartat tullaan julkaisemaan vuoden 2018 lopulla.

Circwaste-hankkeessa toiminta keskittyy viidelle alueelle: Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Keski-Suomeen, Etelä-Karjalaan ja Pohjois-Karjalaan.