Teollisuuden sivuvirrat hyötykäyttöön Lappeenrannassa

Uutinen 10.11.2017 klo 14.42
Lappeenrannan työpaja 285 163

Lappeenrannassa ideoitiin kiertotalouden edistämisen mahdollisuuksia Etelä-Karjalan alueella 7.11.2017 pidetyssä CIRCWASTE- ja CloseLoop-hankkeiden yhteisessä työpajassa. Työpajassa tarkasteltiin metsä-, kaivos- ja metalliteollisuuden mineraalisten sivuvirtojen hyödyntämisen edistämistä, siihen kytkeytyviä toimijoita ja intressiryhmiä sekä saavutettavissa olevia tai menetettäviä arvoja eri toimijoiden kannalta. Näiden pohjalta muotoiltiin kiertotaloutta edistävän toiminnan mahdollisuuksia ja ehdotuksia toimenpiteiksi.

Työpajassa monesta suunnasta nousi esiin tarve eri osapuolten, kuten esimerkiksi yritysten ja, viranomaisten, välisen dialogin ja tiedonvaihdon lisäämiseen. Kierrätysmarkkinoiden edistämiseksi tarvittaisiin työpajan mielestä kierrätysmateriaalien, -tuotteiden ja -prosessien laadunvalvontaa ja standardointia.

Työpajaan osallistui CIRCWASTEn Etelä-Karjalan yhteistyöryhmän jäseniä ja alueen yritysten edustajia. Työpajan fasilitoi Cambridgen yliopiston Centre for Industrial Sustainability -yksikön kaupallinen johtaja Ian Bamford yhdessä Helsingin yliopiston Minna Lammin kanssa. Työpajassa käytettiin Cambridgen yliopistossa kehitettyä systemaattista työkalua Cambridge Value Mapping ToolTM .

CloseLoop on Strategisen tutkimuksen neuvoston vuosina 2016–19 rahoittama hanke, joka keskittyy korkean jalostusarvon teknologioiden materiaalikäyttöön ja niiden tekemiseen entistä tehokkaammiksi. Siinä Aalto-yliopisto, VTT ja Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus tutkivat ratkaisukeskeisesti suljettujen materiaalikiertojen teknologioita, kiertotalouden uusia liiketoimintamalleja ja kuluttajien toimintaa muuttuvassa kiertotaloudessa. Lappeenrannan kaupunki on hankkeen kumppanuusosapuoli, joten Etelä-Karjalan kiertotalouden tiekartan laadintaprosessi oli luonteva tilaisuus CIRCWASTE- ja CloseLoop-hankkeiden yhteistyöhön.
 

Lisätietoa: