Pohjois-Karjalassa haetaan tehoja yhdyskuntajätteen kierrätykseen

Uutinen 13.9.2018 klo 17.41
Pohjois karjala yhdyskuntajäte 285

Yhdyskuntajätettä kierrätettiin 42 prosenttia vuonna 2016, kun energiapolttoon jätettä päätyi 55 prosenttia. Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on kääntää lukemat päinvastaiseksi ja kasvattaa kierrätyksen määrä 55 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä. Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon kokoontui joukko asiantuntijoita ideoimaan tekoja, joilla maakunta pystyy täyttämään kiristyvät kierrätystavoitteet.

Teemaan johdattelevissa alustuksissa nostettiin esiin, mitä alueella on jo tehty nykyisen kierrätysasteen saavuttamiseksi.

Ympäristösyyt motivoivat kierrättämään kotitalousjätteen

Projektipäällikkö Helen Reijonen ja kehittämisasiantuntija Henna Kokkonen esittelivät Lajitin hanketta, jossa selvitettiin kyselytutkimuksen avulla pohjoiskarjalaisten mielipiteitä kierrätyksen esteistä ja motivointikeinoista. Kaikkein motivoituneimmille vastaajille kierrätys on itsestään selvä, kotoa opittu tapa toimia. Ympäristösyyt nousivat kyselyn perusteella tärkeimmiksi kannusteiksi kotitalousjätteen kierrättämiseksi. Polttoon päätyvän jätteen määrän väheneminen ja laadun paraneminen nousivat myös esille. Lajittelua vähentäviä tekijöitä olivat esimerkiksi lajittelutilan puute kotona, lajittelupisteiden kaukaiset sijainnit sekä epävarmuus useampaa materiaalia sisältävien pakkausten kohdalla.

Kysely toteutettiin yhteistyössä Marttaliiton kanssa. Marttaliitto toimii Pohjois-Karjalassa aktiivisesti kiertotalouden edistämisen puolesta esimerkiksi järjestämällä tähderuokakursseja.

Sähköiset toimistot ja nettikauppa muuttavat paperinkeräystä

Jaana Karhu toimitusjohtaja Joensuun Kierrätys ja kuljetus Oy:stä on toiminut jo kahdenkymmenen vuoden ajan Joensuussa paikallisena jätekuljetusyrittäjänä. Kuluneiden vuosien aikana hän on havainnut toiminnan trendien muutoksen myös jätemäärissä ja -jakeissa. Kierrätyspaperin määrä vähenee noin 12 prosentin vuositasolla, koska uutistuotanto sekä toimistot käyttävät yhä vähemmän paperia toiminnassaan. Toisaalta kartongin kulutus kasvaa kuluttajien keskuudessa esimerkiksi lisääntyvän nettikaupan takia.

Haasteita hautausmaiden jätehuollossa

Hautaustoimen päällikkö Virpi Kiviniemi Joensuun evankelisluterilaisesta seurakunnasta toi esille, että myös seurakunnat ja hautausmaat komppailevat jäteongelmien parissa. Etenkin joulun ja muiden juhlapyhien aikaan hautausmaiden roskikset täyttyvät omaisten tuomista kynttilöistä ja kesäaikaan kukka- ja ruukkuroskista, joita ei juuri lajitella erillisistä keräysastioista huolimatta. Ongelmia aiheuttavat myös haudoille tuodut muistoesineet kuten lelut ja patsaat. Seurakunta on muistuttanut vierailijoita kynttilöiden kohtuullisesta käyttömäärästä esimerkiksi Yksikin kynttilä valaisee haudan -kampanjalla.

Neuvonta parantaa kierrätystä

Pohjois-Karjalan alueella toimii kaksi jätehuoltoyhtiötä: Puhas Oy sekä Jätekukko Oy. Jätehuoltoyhtiöt korostavat syntypaikkalajittelun merkitystä kiertotalouden edistämisessä. Puhaksen toteuttaman koostumusselvityksen mukaan yhdyskuntajätteeseen päätyy 78 painoprosenttia sellaista jätettä, joka olisi kierrätettävissä materiaalina. Puhas panostaakin aktiivisesti jäteneuvontaan ja valistukseen. Jäteneuvonnan sekä useiden biokompostointi-kampanjoiden myötä erilliskerätyn biojätteen määrä on kasvanut selvästi kolmen kuluneen vuoden aikana.

Metallin ja muovin keräys tuo suurimmat ilmastohyödyt

EU on asettanut viiden vuoden välein kiristyvät kierrätystavoitteet eri jätejakeille. Näiden tavoitteiden lisäksi kierrätyksen toteutuksessa tulee huomioida myös toiminnan kannattavuus ilmastonmuutoksen sekä talouden näkökulmasta. Jätekukko teetätti selvityksen erilliskeräyksen kannattavuudesta Kuopion, Kaavin, Lieksan, Pieksämäen ja Suonenjoen taajama-alueilla. Ilmastonmuutoksen kannalta metallin ja muovin keräys oli kannattavaa alueiden kaikilta kiinteistöillä. Myös lasipakkausten ja biojätteiden keräys oli kannattavaa lähes kaikilla alueilla. Kartonkipakkausten keräys sen sijaan oli tutkimuksen mukaan kaikista kannattamattominta ilmastonmuutoksen kannalta tarkasteltuna.

Lisätietoa: