Ilmianna pohjoiskarjalainen yritys positiivisesta ympäristöteosta

Uutinen 25.10.2018 klo 13.39
Kädenjälki 285

Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa (KELIPK) -hankkeen päätavoitteena on kehittää kestäviä liiketoimintamalleja kiertobiotalouden toimijoille Pohjois-Karjalassa. Hanke on avannut kyselyn, jonka tarkoituksena on tuoda yritysten tekemät positiiviset kestävän kehityksen edistämisaskeleet paremmin näkyviin ympäristökädenjälkenä.

Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää yritysten toimintaedellytysten sekä kestävän liiketoiminnan edistämiseen. Yritykset voivat tuoda ilmi myös bio- ja kiertotalouden haasteen, jonka kanssa yritys vielä painii ja johon voidaan hakea ratkaisua yhdessä eri alan asiantuntijoiden kanssa.

Ympäristökädenjälki kuvaa tuotteen, toiminnan tai palvelun positiivisia tekijöitä, joilla tehostetaan luonnonvarojen käyttöä ja vähennetään päästöjä, samalla kun parannetaan yrityksen kilpailukykyä. Yrityksen tuottaman ympäristökädenjäljen avulla asiakas pystyy vähentämään omaa ympäristöjalanjälkeään. 

Vastaathan kyselyyn 11.11.2018 mennessä.

Lisätietoa