Digitaalinen kierrätyskeskus ja energiapihit asuntomessut - opiskelijat suunnittelevat kiertotaloustoimintaa Varsinais-Suomessa

Uutinen 14.9.2018 klo 14.16
Oppilastyöt 285, Oppilastyöt 285, Oppilastyöt 285
© Viivi Sydänlammi

Voisiko kierrätyskeskus toimia digitaalisesti? Miten nuoret saadaan edistämään kiertotaloutta kotikunnassaan? Valonian ja Turun ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa opiskelijat toteuttavat kunnissa monipuolisia kiertotaloushankkeita.

Yksi oppilastiimeistä kartoittaa ekologisia uusiutuvan energian ratkaisuja vuonna 2020 järjestettäville Naantalin asuntomessuille. Alue on tällä hetkellä kaavoitusvaiheessa ja nyt on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa alueen energiavalintoihin.

”Opiskelijat tulevat muun muassa median, liiketoiminnan ja tekniikan opintopoluilta ja he muodostavat monialaisia tiimejä. Oppilaat saavat nivottua työn osaksi opintojaan ja pääsevät luomaan hyödyllisiä kontakteja työelämäään”, toimialapäällikkö Riikka Leskinen Valoniasta sanoo.

Oppilasneuvosto laittaa kiertotalouden pyörät pyörimään

Eräs oppilasryhmistä suunnittelee ja toteuttaa kiertotalousprojektin yhdessä Sauvon kunnan nuorisoneuvoston kanssa. Hankkeessa pohditaan, mitä kiertotalous tarkoittaa nuorten näkökulmasta juuri Sauvossa.

”Tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä ympäristöasioista ja saada heidät pohtimaan, mitä kiertotalouden eteen voi tehdä yhdessä. Opiskelijat ja nuoret pyrkivät edistämään kiertotaloutta kunnassa, eli hankkeessa on myös ympäristöpoliittinen ulottuvuus”, Leskinen kertoo. ”Hanke voi lähteä lentoon vaikkapa mediaprojektin, kampanjan tai taiteen keinoin.”

Kierrätyskeskus siirtyy digiaikaan

Laitilan ja Kaarinan kunnissa pohditaan parhaillaan, minkälaisia toimintaedellytyksiä alueella olisi kierrätyskeskustoiminnalle. Opiskelijat lyöttäytyvät kuntien kanssa yhteen ja kehittävät kierrätyskeskuksen uutta mallia, jossa perinteisen fyysisen keskuksen toiminta ja digitaalinen sovellus yhdistetään. Hanke on tärkeä, sillä kierrätyskeskuksia on haasteellista saada kannattamaan, mutta esimerkiksi harrastevälineiden ja muiden kodin tavaroiden kierto olisi tärkeää.

”Ammattikorkeakoulujen opiskelijat tekevät yhä enemmän yhteistyötä yritysten kanssa ja toiminta alkaa vakiintua. Mutta kuntien ja oppilaitosten yhteistyössä on vielä paljon kehittämistä. Teimmekin kuntien kanssa tälle yhteistyölle mallin, jota voidaan hyödyntää myös muissa kunnissa”, Leskinen kertoo. ”Haluamme varmistaa, että oppilastyöt eivät jää pölyttymään hyllylle ja että toiminta jatkuu hankkeiden jälkeenkin. ”

Oppilastöiden tuloksia odotellaan jo vuoden vaihteessa hieman projektista riippuen. ”Toivomme, että kuntien tarpeesta lähteneet hankkeen hyödyttävät kuntia myös pidemmällä aikavälillä ja että yhteistyöstä saadaan puolin ja toisin hyviä kokemuksia jaettavaksi”, Leskinen sanoo.
 

Lisätietoa:

Toimialapäällikkö Riikka Leskinen, Valonia
riikka.leskinen@valonia.fi, puh. 044 907 5995