Nesslingin säätiö myöntää rahoitusta ympäristökriisien ratkaisuja tutkivaan työhön

Uutinen 26.6.2019 klo 14.18
Rahoitus 285 163

Säätiön rahoituksella tuetaan ensisijaisesti nuoria tutkijoita ja heidän ratkaisuhakuisia postdoc- ja väitöskirjahankkeitaan ja painotus on vastikään väitelleiden tutkijoiden hakemuksilla (väitöksestä alle 5 vuotta). Haussa tuetaan myös ympäristötiedon viestintää ja jalkauttamista yhteiskuntaan. Hankkeissa tavoitellaan vaikutusta ympäristönsuojeluun systeemisesti ja skaalautuen. Nesslingin säätiö kannustaa tutkijoita yhteistyöhön eri tieteenalojen kuin myös yritysten, järjestöjen, virkakunnan ja kansalaisten välillä.

Syksyn 2019 haussa etsitään ratkaisuja viiteen keskeiseen ilmiöön. Hanke voi ratkaista myös useampaa alla mainittua ilmiötä.

  1. Ilmastonmuutos
  2. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen
  3. Luonnonvarojen käytön kestävyys
  4. Vesiriskit
  5. Elinympäristön kemikalisoituminen ja pilaantuminen

Ilmoittaudu apurahahaun hakuinfoon 12.8.2019 klo 10.00-12.00.

Hakuinfoa voi seurata paikan päällä Nessling Nestissä, Fredrikinkatu 20 A tai striimin välityksellä. Tallenne hakuinfosta tulee katsottavaksi Säätiön sivuille tilaisuuden jälkeen.