Kiertotaloutta ja kemikaaliviisautta tukevia hankintoja Malmön kaupungilla

Uutinen 5.7.2019 klo 9.46
Puinen tuoli ja lamppu
© StockSnap

Haitallisista aineista kiertotaloudessa kertovan webinaari- ja podcast-sarjan viidennessä osassa haastatellaan Malmön kaupungin hankkijaa Victoria Boysenia. Malmön kaupungissa on päiväkodeille luotu oma kemikaaliohjelma ja Malmö onkin päiväkotihankinnoissaan ottanut huomioon kemikaalit ja vaatinut yrityksiltä kemikaaliviisaita tuotteita.

Turun ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Hannamaria Yliruusi kysyy Boysenilta minkälaisia hankintakriteereitä he ovat kalustehankinnoissaan käyttäneet. Lisäksi haastattelussa käsitellään yksityiskohtaisesti Malmön uutta kierrätyskalusteiden hankintaa. Boysen kuvaa hankinnan sisältöä, hankinnan prosessia sekä aivan uusia, kiertotalouden mukaisia, hankintakriteereitä.

Malmössä on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, kuinka Malmön kaupungin työtekijät saadaan käyttämään uutta hankintasopimusta. Malmön hankkija Victoria Boysen antaa kuulijoille konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka osallistaa kaupungin työntekijöitä hankintoihin.

Työkaluja kuntien julkisiin resurssiviisaisiin hankintoihin

Podcast on osa webinaari- ja podcast-sarjaa, jossa annetaan työkaluja haitallisten aineiden vähentämiseen julkisissa hankinnoissa. Se auttaa kuntien toimijoita ymmärtämään, miten julkisten hankintojen avulla voidaan vähentää haitallisten aineiden päätymistä ympäristöön. Lisäksi sarjassa kerrotaan, miten haitallisia aineita rajoittamalla tai kieltämällä voidaan edistää resurssitehokkuutta tuotteissa ja palveluissa.

Sarjan ensimmäisessä webinaarissa perustellaan, miksi kuntien olisi huomioitava haitalliset aineet hankinnoissaan ja annetaan ideoita strategian kehittämistä varten. Sarjan muissa jaksoissa kuvataan työkaluja kuten markkinavuoropuhelu, valmiit kemikaalikriteerit, aineiden priorisointi sekä ympäristömerkit, joiden avulla voidaan huomioida haitalliset aineet tuotteita ja palveluja hankittaessa. Lisäksi sarja esittelee inspiroivia esimerkkejä siitä, kuinka käytännössä kunnat tukevat kemikaaliviisautta ja kiertotaloutta erilaisissa hankinnoissa.

Sarjan kuusi osaa julkaistaan kevään ja syksyn 2019 aikana. Webinaari- ja podcast-sarja toteutetaan yhteistyössä NonHazCity -hankkeen kanssa. Lisätietoa kemikaaliviisaista hankinnoista resurssitehokkaiden hankintojen tukena saat Turun ammattikorkeakoulun tuottamasta Kemikaaliviisaan hankkijan oppaasta.

Kuuntele podcast tästä.


Lisätietoja

Hannamaria Yliruusi, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi


Lisää aiheesta