Haastekilpailu yhdistää kiertotalouden asiantuntijat

Uutinen 20.12.2018 klo 18.09
Honkajoki 285

Honkajoki Oy:n prosessin läpi kulkee suurin osa Suomessa syntyvästä teurasjätteestä. Kiertotalousmallin mukaisesti jätteistä jalostetaan tuotteita energia-, rehu- ja lannoiteteollisuuteen. Puhtaiden proteiiniainesosien lisäksi prosessissa erottuu rasvaa, jota käytetään muun muassa biodieselin raaka-aineena, kosmetiikkateollisuudessa sekä teollisuusrasvoissa.

"Eläinperäisten rasvojen kysyntä biopolttoaineiden raaka-aineena on vahvassa kasvussa. Emme ole kuitenkaan pystyneet vastaamaan haluamallamme tavalla kysyntään, sillä kuumentamalla prosessoituun rasvaan kertyy typpeä, mikä on ongelmallista biodieselin valmistuksessa", sanoo Honkajoki Oy:n toimitusjohtaja Kari Valkosalo.

Haastekilpailulla parhaat ideat esille

Löytääkseen uusia menetelmiä typen erottamiseksi rasvasta Honkajoki Oy kokeili avoimeen innovointiin perustuvaa haastekilpailua, joka oli suunnattu alan asiantuntijoille. Honkajoki CIRCWASTE Challenge järjestettiin yhteistyössä kehitysyhtiö Prizztech Oy:n kanssa.

"Olemme erittäin tyytyväisiä kilpailun tuloksiin. Ratkaisuehdotuksissa oli menetelmiä, joita emme ole vielä testanneet. Tulemme jatkamaan kehitystyötä kilpailussa menestyneiden tahojen kanssa", jatkaa Valkosalo.

Honkajoki Oy valitsi haastekilpailuvaiheesta jatkoon Centria-ammattikorkeakoulun TKI-yksikön sekä HKScan Oyj:n ratkaisuehdotukset, jotka vaikuttivat toteuttamiskelpoisilta ja kustannustehokkailta.

"Haastekilpailua kokeiltiin ensimmäistä kertaa kiertotalousteemassa. Tämä osoittautui toimivaksi tavaksi koota yhteen alan asiantuntijoita ja löytää uusia ratkaisuja. Lisää haasteaihioita on jo tiedossa", kertoo Prizz-tech Oy:n asiantuntija Tuula Raukola.

Lisätietoa: