Circwaste ajan hermoilla: kierrätyksen kunnianhimo kasvaa

Uutinen 3.5.2018 klo 10.02
Tuuli Myllymaa

Kiertotalous on säilyttänyt paikkansa yhtenä vahvimmista ja näkyvimmistä strategioista, joilla kansainvälisesti ja kansallisesti tavoitellaan materiaalikiertojen sulkemista, luonnonvarojen käytön vähentämistä ja uusia kestävämpiä liiketoimintamalleja.

Tavoitteiden saavuttamisen on todettu edellyttävän aivan uudenlaisia yhteistyön muotoja läpi yhteiskunnan ja toimialojen. Ja näin tuntuu myös tapahtuneen - yhteiskunnassa tapahtuu juuri nyt samaan aikaan valtavasti erilaisissa verkostoissa, työryhmissä ja tapahtumissa.

Merkittävimpiä syitä kiertotalouden pysymiseen politiikan keskiössä on EU:n uusien direktiivien valmistelu: sekä jätedirektiivi, pakkausjätedirektiivi ja kaatopaikkadirektiivi uudistuvat todennäköisesti vielä ennen kesää.

Uusien direktiivien myötä jäsenmaat saavat täytettäväkseen mm. entistäkin kunnianhimoisempia kierrätykseen ja jätteiden määrään ja haitallisuuden vähentämiseen liittyviä tavoitteita. Lisäksi Suomessa valmistaudutaan oman kansallisen muovitiekartan laatimiseen.

Muovit ovat yksi monipuolisimmista ja monikäyttöisemmistä ja siksi samalla etenkin globaalisti myös yksi moniongelmaisimmista materiaaleista. Haasteita muovien kiertoon tuovat sekä muovilaatujen ja lisäaineiden suuri kirjo että etenkin kehittyvissä maissa puutteellinen tai olematon jätehuolto.

Euroopan muovien kierrätyksen viimeisimpänä haasteena on Kiinan asettama maahantuontikielto - erikseen kerättyä muovia on aiemmin viety Euroopasta juuri Kiinaan. Samalla kiellosta voi muotoutua myös mahdollisuus sopeuttaa Euroopan valmistavan teollisuuden markkinoita kierrätysmateriaalien käyttöön.

Circwaste-hankkeessa työ kierrätyksen lisäämiseksi ja kiertotalouden toteuttamiseksi jatkuu monella rintamalla. Yhteistyökumppaneiden osahankkeissa alkaa vähitellen valmistua ensimmäisiä tuloksia - myös muovien hyödynnettävyydestä - ja helmikuussa käynnistyi yhteistyö ja tiedonvaihto kiertotalouden edelläkävijäkuntaverkoston kuntien kanssa.

Tekeminen vastaa siis hyvin yhteiskunnan ajankohtaisiin tarpeisiin kokeilla uusia kiertotalouden toimintamalleja, toteuttaa konkreettisia toimia ja luoda uutta yhteistyötä!
 

Tuuli Myllymaa, Ryhmäpäällikkö, DI, Jäteasiain hallintaryhmä, Circwaste-hankkeen projektipäällikkö
Suomen ympäristökeskus SYKE