2020-luvun maailma tarvitsee edelläkävijöitä

Uutinen 30.8.2019 klo 10.58
Tuuli Myllymaa
Tuuli Myllymaa

”Osallistava ja osaava Suomi - Suomesta so­siaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen yhteiskunta.” Näillä sanoilla on nimetty Suomen uusi hallitusohjelma, joka julkaistiin kesäkuun alussa. Nimi korostaa onnistuneesti Suomen luonnetta tieto- ja osaamisyhteiskuntana. Se tuo samalla esille kestävän elämän kannalta välttämättömät osatekijät. Samat osatekijät ovat itse asiassa myös toimivan kiertotalouden tukipilareita.

Entä miten kiertotalous näkyy uudessa hallitusohjelmassa? Vahvasti. Yksi ohjelman keskeisimmistä strategisista tavoitteista on vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä ja luoda kiertotaloudesta uuden talouden perusta. Ohjelman johdannossa todetaan osuvasti, että 2020-luvun maailma tarvitsee edelläkävijöitä. Ja edelläkävijänä Suomella voi olla kokoaan suurempi rooli ilmasto- ja kestävyyshaasteen ratkaisijana ja roolimallina.

Keskeisenä ratkaisukeinona on mainittu kiertotalouden lisääminen: sen avulla voidaan vähentää luonnonvarojen käyttöä, hillitä ilmastonmuutosta, suojella luonnon monimuotoisuutta, luoda uudenlaista työtä ja samalla vahvistaa talouden kilpailukykyä.

Hallitusohjelmaan listatuista konkreettisista keinoista kiinnostavimpia ovat etenkin kierrätysraaka-ainemarkkinoiden vahvistaminen ja kierrossa olevien raaka-aineiden osuuden suunnitelmallinen lisääminen. Lisäksi hallitus on luvannut ottaa käyttöön taloudellisia ohjauskeinoja, joista erittäin lupaavilta vaikuttavat etenkin määräaikainen kiertotalouden investointituki sekä hiili- ja ympäristöjalanjäljen sisällyttäminen hankintalakiin hankintakriteereiksi.

Hallitusohjelmassa todetaan, että valtion ja kuntien on toimittava suunnannäyttäjinä ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöönottamisessa. Suomessa kunnat ovat tehneet pitkäjänteistä työtä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Sitra käynnistivät toukokuussa 2019 Vuoden kiertotalouskunta -kisan, jonka tarkoituksena on kartoittaa ja tuoda näkyväksi tehokkaimpia kiertotaloustoimia sekä palkita parhaiten suoriutunut kunta. Kisaan tuli monta erinomaista hakemusta ja voittaja julkistetaan ja palkitaan Kuntamarkkinoilla 11.9. Tervetuloa mukaan kuulemaan ympäristöministeri Krista Mikkosen ja kisan järjestäjien terveiset, finalistikuntien esittelyt ja kuka voittaa!

Erinomaisesti tehdystä ympäristötyöstä on saatu myös merkittävää kansainvälistä tunnustusta. Keskellä Suomen hellekesää saatiin loistouutisia, kun vahvistui, että Lahden kaupunki on valittu Euroopan ympäristöpääkaupungiksi vuodeksi 2021!

2020-luvun maailma tarvitsee edelläkävijöitä, ja onneksi Suomella on kaikki edellytykset vastata tähän tarpeeseen!

Tuuli Myllymaa, Ryhmäpäällikkö, DI, Jäteasiain hallintaryhmä, Circwaste-hankkeen projektipäällikkö
Suomen ympäristökeskus SYKE