Tehoa vaarallisten jätteiden keräykseen

Uutinen 8.3.2019 klo 13.37
Vaarallinen jäte 285
© Vaarallinenjäte -kampanja

Vaarallisten jätteiden kerääminen talteen säästää ympäristöä ja edistää kiertotaloutta. Kuntien jätelaitosten Vaarallinenjate.fi-kampanja lisää tietoa vaarallisista jätteistä ja auttaa löytämään oikean kierrätyspisteen.

Kodin jäteastiaan livahtaa yhä vaarallisia jätteitä, sillä sekajätepussien koostumustutkimusten mukaan noin prosentti sisällöstä on vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa. Vaarallisen jätteen keräystä on tarpeen parantaa edelleen. Esimerkiksi paristojen ja pienakkujen talteenotto säilyttää kiertotaloudessa tärkeitä materiaaleja ja estää haitta-aineiden joutumisen ympäristöön.

"Materiaalien kierrättäminen vähentää luonnonvarojen ja energian käyttöä ja vie siten eteenpäin kiertotalouden tavoitteita. Vaarallisten aineiden hallittu poistaminen materiaalikierroista ja turvallinen loppukäsittely ovat olennaisen tärkeä osa jätehuoltoa. Näin kierrätysraaka-aineet saadaan pidettyä mahdollisimman hyvälaatuisina. Kiertotalous voi toteutua vain sulkemalla haitattomat materiaalikierrot", ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Kuntien jätelaitokset kampanjoivat parhaillaan vaarallisten jätteiden kierrätyksen tehostamiseksi.

Kampanjan Vaarallinenjate.fi -sivustolta löytää itselleen lähimmän vastaanottopisteen. Sivustolla on myös tietoa vaarallisten jätteiden tunnistamiseen ja lajitteluun.
 

Lisää aiheesta:

Vaaralliset jätteet turvallisesti talteen (Tiedote 26.2.2019)

Kampanjasivu: https://vaarallinenjate.fi/
 

Lisätietoa:

Viestinnän asiantuntija Kaisa Halme, Suomen Kiertovoima ­– KIVO
kaisa.halme@kivo.fi